for several batsmen to get out in quick succession

listen to the pronunciation of for several batsmen to get out in quick succession
Английский Язык - Турецкий язык

Определение for several batsmen to get out in quick succession в Английский Язык Турецкий язык словарь

collapse
yığılmak
collapse
{i} çöküş

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​sona erdi. - The Cold War ended with the collapse of the Soviet Union.

collapse
(to) daraltmak
collapse
güçten düşmek
collapse
bunalım
collapse
(Bilgisayar) daralt
collapse
düşmek
collapse
başarısızlığa uğramak
collapse
yıkılma

Eski köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. - The old bridge is in danger of collapse.

collapse
bayılmak
collapse
(Biyoloji) kollaps
collapse
çök

Dün depremden dolayı, Japonya'da çok sayıda bina çöktü. - A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday.

Tom ısıdan dolayı çöktü. - Tom collapsed because of the heat.

collapse
çökertmek
collapse
{f} başarısız olmak
collapse
(Tıp) Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi
collapse
{f} suya düşmek
collapse
{i} suya düşme
collapse
{i} kolaps
collapse
{f} cesaretini yitirmek
Английский Язык - Английский Язык
collapse
for several batsmen to get out in quick succession
Избранное