food prepared according to jewish dietary laws

listen to the pronunciation of food prepared according to jewish dietary laws
Английский Язык - Турецкий язык

Определение food prepared according to jewish dietary laws в Английский Язык Турецкий язык словарь

kosher
turfa olmayan
kosher
(Gıda) museviler için turfa olmayan
kosher
(et/vb.) Yahudilere haram olmayan
kosher
temiz

Bir şey temiz değildi. - Something wasn't kosher.

kosher
(Din) (Yahudilik) Helâl olan gıda
kosher
uygun/temiz
kosher
{s} turfa olmayan, kaşer
kosher
{s} k.dili. dürüst
kosher
{s} temiz (yahudilerce)
kosher
{s} yahudi inançlarına uygun hazırlanan
Английский Язык - Английский Язык
kosher
food prepared according to jewish dietary laws

  Расстановка переносов

  food pre·pared ac·cord·ing to Jew·ish di·e·ta·ry laws

  Турецкое произношение

  fud priperd ıkôrdîng tı cuîş dayıteri lôz

  Произношение

  /ˈfo͞od prēˈperd əˈkôrdəɴɢ tə ˈʤo͞oəsʜ ˈdīəˌterē ˈlôz/ /ˈfuːd priːˈpɛrd əˈkɔːrdɪŋ tə ˈʤuːɪʃ ˈdaɪəˌtɛriː ˈlɔːz/

  Слово дня

  hellkite
Избранное