following the established standards of behavior or manners; correct or decorous

listen to the pronunciation of following the established standards of behavior or manners; correct or decorous
Английский Язык - Турецкий язык

Определение following the established standards of behavior or manners; correct or decorous в Английский Язык Турецкий язык словарь

proper
uygun

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır. - Properly used, certain poisons will prove beneficial.

proper
mis gibi
proper
rabıtalı
proper
kişisel
proper
yakışık alır
proper
hakiki
proper
(Ticaret) asıl
proper
doğru dürüst

Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap. - If you understand, then do it properly.

Aptal numarası yapma. Soruma doğru dürüst cevap ver. - Don't play dumb. Answer my question properly!

proper
doğru

Hadi bunu doğru düzgün yapalım. - Let's do this properly.

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

proper
yakışır
proper
(sıfat) tam, doğru dürüst, uygun, terbiyeli, yerinde, özel, doğru, münasip, gerçek, adamakıllı, iyice
proper
asıl güzel
proper
hürmete lâyık
proper
proper name özel isim
proper
{s} iyice

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

proper
{s} görgü kurallarına çok bağlı
proper
(İnşaat) doğru, tam
proper
{s} doğru, kurallara uygun
Английский Язык - Английский Язык
proper
following the established standards of behavior or manners; correct or decorous

    Расстановка переносов

    fol·low·ing the established standards of be·ha·vior or manners; cor·rect or de·co·rous

    Произношение

    Слово дня

    beestings
Избранное