fly in the teeth of

listen to the pronunciation of fly in the teeth of
Английский Язык - Турецкий язык
(deyim) karşı gelmek
(deyim) takmamak
(deyim) sözünü dinlememek
fly in the teeth of

  Турецкое произношение

  flay în dhi tith ıv

  Произношение

  /ˈflī ən ᴛʜē ˈtēᴛʜ əv/ /ˈflaɪ ɪn ðiː ˈtiːθ əv/

  Слово дня

  meed
Избранное