flank

listen to the pronunciation of flank
Английский Язык - Турецкий язык
{i} yan
yan taraf
{i} yandan kuşatmak
(Askeri) Yandan kuşatmak, yan taaruz yapmak
yanmak
(Mekanik) dış yanı
(İnşaat) hatil
yandan desteklemek
bitişik
(Gıda) pençata
kara kullanım
yan saldırısı yapmak
yan taarruzu yapmak
cenah
kanat
yanında yer almak
böğür
(Askeri) YAN TAARRUZU YAPMAK: Yandan veya yan üzerine taarruz etmek
tabya koltuğu
cenahı tehdit etmek
{f} kanattan saldırmak
{i} ask., den. yan. f., ask
flank attack kanat taarruzu
cenahını muhafaza veya takviye etmek
{i} kanat [ask.]
cenaha hücum etmek
{f} yanında olmak
cenahtan geçmek
cenah taarruzu
{f} yan tarafı korumak
{f} sınırdaş olmak
flank attack
(Askeri) yan saldırısı
flank attack
(Askeri) yan taarruzu
flank front
(İnşaat) yanyüz
flank guard
(Askeri) yancı
flank wear
(Mekanik) serbest yüzey aşınması
flank attack
kuşatıcı taarruz
flank attack
kanat taarruzu
flank front
yan cephe
flank march
yan yürüyüş
flank gear
(Mühendislik) diş yani
flank of
kanadını
flank steak
kanadını biftek
flank attack
ask. yan saldırısı, yan taarruzu
flank attack
(Askeri) YAN TAARRUZU: Düşmanın yanına yapılan taarruz. Buna "flanking attack" de denir
flank eruption
(Çevre) kanat püskürmesi
flank guard
(Askeri) YANCI: Yürüyüş yapan birliklerde, bir kıta topluluğunun sağ ve sol yanını koruyan, bir veya birkaç grup veya birlik
flank joint
kuşatma kaynak
flank observation
(Askeri) yan gözetleme
flank observation
(Askeri) YAN GÖZETLEME: Silah ile gözetleyici arasındaki açıklık hedef üzerinde 75: 105 derecelik bir açı meydana getirecek kadar hedefin yanında veya yanına yakın bir noktada bulunan bir gözetleme yerinden atışın gözetlenmesi. Buna "flank spotting" de denir
flank observer
(Askeri) yan gözetleyici
flank observer
(Askeri) YAN GÖZETLEYİCİ: Bak. "observer"
flank patrol
(Askeri) YAN KEŞİF KOLU: Vazifesi birliğin yanını korumak ve düşman hareketlerini dikkatle gözetlemek olan keşif kolu
flank patrol
(Askeri) yan keşif kolu
flank protective fire
(Askeri) yan koruma ateşi
flank protective fire
(Askeri) YAN KORUMA ATEŞİ: Bir yanı özellikle, açık bir yanı korumak maksadıyla açılan ateş
flank security
(Askeri) yan emniyeti
flank security
(Askeri) YAN EMNİYETİ: Yürüyüş halindeki bir kolun veya muharebe düzenindeki bir kuvvetin yanlarını korumak, için alınan tedbirler. Yan emniyeti için mümkün olan yerlerde, yancılardan veya keşif kollarından ve tabii ve suni engellerden faydalanılır
flank spotting
(Askeri) yan gözetleme
flank spotting
(Askeri) YAN GÖZETLEME: Bak. "flank observation"
flank tendon
(Veteriner) böğür kirişi
flank unit
(Askeri) KANAT BİRLİĞİ: Bak. "wing"
flank unit
(Askeri) kanat birliği
flank wall
alın duvarı
flank wind
(Askeri) YAN RÜZGAR: Bak. "cross wind"
flank zone
(Askeri) kanatlar bölgesi
flanking
sınırdaş
flanks
flank
left flank
(Askeri) sol yan
flanks
kanatlardan
by the left flank
(Askeri) (RIGHT) SOLA (SAĞA): Yürüyüş düzenindeki her erin, esas yürüyüş istikametinden 90° sola (sağa) yön değiştirmesi için I verilen bildirim komutu
convex cam flank
dışbükey sağrı
envelop a flank
(Askeri) Bir kenardan kuşatmak
envelop a flank
(Askeri) kenardan kuşatmak
exposed flank
(Askeri) Açık yan
flanking
kanat
flanking
komşu
flanking
yandan
flanking
yan
left flank
(Askeri) SOL YAN: Düşman karşısında bulunan bir birliğin en ilerideki unsurundan en gerideki unsuruna kadar bütün sol yan
open flank
(Askeri) AÇIK YAN: Muharebede bir birliğin, başka bir birlik tarafından veya bir arazi arızası vasıtasıyla korunmayan ve düşmanın taarruzuna açık olan yer
right flank
(Askeri) SAĞ YAN: Düşman istikametinde cephe almış bir kıtanın, en ilerdeki unsurundan en geridekine kadar uzanan sağ tarafı
supported flank
(Askeri) DESTEKLENMİŞ YAN; KAPALI YAN: Bir komutanlığın, taarruz veya savunma esnasında destek birlikleri tarafından korunan yanı. Bu korunması bulunmayan bir yan anlamındaki desteklenmeyen yan veya açık yandan farklıdır
supported flank
(Askeri) desteklenmiş yan
supported flank
(Askeri) kapalı yan
unsupported flank
(Askeri) DESTEKLENMEMİŞ YAN, AÇIK YAN: Bak "open flank"
unsupported flank
(Askeri) açık yan
unsupported flank
(Askeri) desteklenmemiş yan
Английский Язык - Английский Язык
The extreme left or right edge of a military formation, army etc
The side of something, in general senses

Cautiously I approached the flank of the cliffs, where they terminated in an abrupt escarpment as though some all powerful hand had broken off a great section of rock and set it upon the surface of the earth.

A cut of meat from the flank of an animal
To be placed to the side(s) of something (usually in terms of two objects, one on each side.)
To attack the flank(s) of something
To place to the side(s) of something
The flesh between the last rib and the hip; the side
The wing, one side of the pitch
To defend the flank(s) of something
Maximum (of speed). Historically faster than full speed (the most a vessel can sustain without excessive engine wear or risk of damage), now frequently used interchangeably. Typically used in an emergency or during an attack (All ahead flank!)
The outermost strip of a road
{f} be placed at the side of; guard the side of; attack the side of; go around the side of
{n} the side
{v} to attack or hit on the side
The sword-arm side of the fencer's body
The side of a military formation; a column has longer flanks than a line
The right or left extremity of a unit; the element on the extreme right or left of the line; a direction at right angles to the direction a unit is facing
{i} side between the ribs and hip (on a person or animal); cut of meat from the flank of an animal; side of anything (i.e. mountain, ship)
That part of a bastion which reaches from the curtain to the face, and defends the curtain, the flank and face of the opposite bastion; any part of a work defending another by a fire along the outside of its parapet
To border; to touch
the side between ribs and hipbone
The parts of the bastion that join the faces to the ramparts The line of fire from a flank would run parallel to the wall that it abuts and defends
Nautical: Maximum (of speed). Historically faster than full speed (the most a vessel can sustain without excessive engine wear or risk of damage), now frequently used interchangeably. Typically used in an emergency or during an attack (All ahead flank!)
The side of anything large can be referred to as its flank. They continued along the flank of the mountain
The side of an army, or of any division of an army, as of a brigade, regiment, or battalion; the extreme right or left; as, to attack an enemy in flank is to attack him on the side
the side; the right or left of a formation
usually, the two outer rows on either side of the board, though sometimes including the adjacent bishop file
a subfigure consisting of a side of something be located at the sides of something or somebody
The fleshy or muscular part of the side of an animal, between the ribs and the hip
Area on a gear tooth below the pitch line
of Beef
a cut from the fleshy part of an animal's side between the ribs and the leg
To stand at the flank or side of; to border upon
To overlook or command the flank of; to secure or guard the flank of; to pass around or turn the flank of; to attack, or threaten to attack; the flank of
To be posted on the side
Muscle mass situated between the ribs and the hit Often applied to a hip or waist cut
An animal's flank is its side, between the ribs and the hip. He put his hand on the dog's flank
The side of any building
That part of the acting surface of a gear wheel tooth that lies within the pitch line
A flank of an army or navy force is one side of it when it is organized for battle. The assault element, led by Captain Ramirez, opened up from their right flank
If something is flanked by things, it has them on both sides of it, or sometimes on one side of it. The altar was flanked by two Christmas trees Bookcases flank the bed. to be on both sides of someone or something
Area between the belly and the wings, more posterior
a subfigure consisting of a side of something
The left or right side of the field Also known as the wing
The area to the right and left of a formed unit between its front and rear is its flank Fire and melee bonuses are given to units that attack an enemy unit's flank
The left and right edge of an army, most vulnerable to attack Immigrants - People from foreign countries who have settled in the United States
The sides of the field also known as the wing
be located at the sides of something or somebody
the side of military or naval formation; "they attacked the enemy's right flank"
A combat maneuver that grants a bonus to melee attack rolls based on relative positioning If a defender is directly between two attackers, both of whom threaten that defender’s space, then the attackers flank the defender In such a case, each attacker gains a +2 flanking bonus to attack rolls A rogue in a flanking position can also sneak attack the target
the side between ribs and hipbone a cut from the fleshy part of an animal's side between the ribs and the leg the side of military or naval formation; "they attacked the enemy's right flank"
the side of the trunk of body on the sword-arm side
Also known as the wing, this refers to the a-, b-, or c- files and the f-, g-, and h- files on the chessboard
latus
flank attack
attack the side
flank protection
guarding the sides of (an army, fortification, etc.) from harm or attack
flank steak
a cut of beef from the flank of the animal
flanks
Third-person singular simple present indicative form of flank
oblique flank
that part of the curtain whence the fire of the opposite bastion may be discovered
flanked
Simple past and past participle of to flank
flanking
Attacking a fire by working along the flanks either simultaneously or successively from a less active or anchor point and endeavoring to connect the two lines at the head
flanking
The transmission of sound around the perimeter or through holes within partitions (or barriers) that reduces the otherwise obtainable sound transmission loss of a partition Examples of flanking paths within buildings are ceiling plena above partitions; ductwork, piping, and electrical conduit penetrations through partitions; back-to-back electrical boxes within partitions, window mullions, etc
flanking
{i} act of guarding the side of; act of attacking the side of; act of going around the side of
flanking
The effective redirection of waves around an object
flanking
Attacking a fire by working along its edges Flanking fire lines move towards the fire front where they are linked to stop the fire
flanking
present participle of flank
flanks
third-person singular of flank
Турецкий язык - Английский Язык
flanks
flank

  Турецкое произношение

  flängk

  Синонимы

  side, wing, ham, hand, hip, loin, pleuron, quarter, thigh

  Произношение

  /ˈflaɴɢk/ /ˈflæŋk/

  Этимология

  [ fla[ng]k ] (noun.) before 12th century. From Late Old English flanc, from Old French flanc, of Germanic origin, probably Frankish *hlanca from Proto-Germanic *hlankaz (“flexible", "to bend”) from Proto-Indo-European *qleng- (“to bend”). Akin to Old High German hlanca "loin", Middle High German lanke "hip joint" (German lenken "to bend, turn, lead"), Old English hlanc "loose, slender, flaccid, lank". More at lank

  Времена

  flanks, flanking, flanked

  Слово дня

  katabasis
Избранное