fizyolojik bir rahatsızlığın şiddetli yinelenmelerle ortaya çıkan nöbeti

listen to the pronunciation of fizyolojik bir rahatsızlığın şiddetli yinelenmelerle ortaya çıkan nöbeti
Турецкий язык - Турецкий язык
kriz
fizyolojik bir rahatsızlığın şiddetli yinelenmelerle ortaya çıkan nöbeti

    Расстановка переносов

    fiz·yo·lo·jik bir ra·hat·sız·lı·ğın şid·det·li yi·ne·len·me·ler·le or·ta·ya çı·kan nö·be·ti

    Слово дня

    senescent
Избранное