fitted by accomplishments or endowments

listen to the pronunciation of fitted by accomplishments or endowments
Английский Язык - Турецкий язык

Определение fitted by accomplishments or endowments в Английский Язык Турецкий язык словарь

qualified
kalifiye

Bir İngilizce öğretmeni olarak kalifiyedir. - He is qualified as an English teacher.

Daha kalifiye birisini işe almış olmaları gerekiyordu. - They should have hired someone more qualified.

qualified
nitelikli

Onun bu görev için nitelikli olması en az iki yılını alacak. - It will take her at least two years to be qualified for that post.

Tom bir kalp cerrahı olmak için niteliklidir. - Tom is qualified to be a heart surgeon.

qualified
vasıflı

Bunu yapmak için vasıflı tek kişiyim. - I'm the only one qualified to do this.

Tom bu iş için Mary kadar vasıflı değil. - Tom isn't as qualified for the job as Mary is.

qualified
{s} kaliteli
qualified
sınırlı/nitelikli
qualified
{s} şartlı
qualified
kalifiye,v.nitele: adj.nitelikli
qualified
belirtili
qualified
{f} nitele

O bir doktor olarak nitelendirilir. - He is qualified as a doctor.

Guatemala bir defasında muz cumhuriyeti olarak nitelendirilmişti. - Guatemala was once qualified as a banana republic.

qualified
{s} yetkili
qualified
ehliyeti olan
qualified
nitelendirilmiş

Guatemala bir defasında muz cumhuriyeti olarak nitelendirilmişti. - Guatemala was once qualified as a banana republic.

qualified
(Askeri) EHLİYETLİ, EHLİYET DERECELİ, KALİFİYE: Bazı görev veya mevkilerde; bir silah, makine veya aleti kullanmada resmi bir ehliyet derecesine sahip olan kimse
qualified
{s} belgeli
qualified
(sıfat) nitelikli, kısıtlı, vasıflı, kaliteli, yetkili, yeterli, belgeli, şartlı
qualified
sınırlı
Английский Язык - Английский Язык
qualified
fitted by accomplishments or endowments

  Расстановка переносов

  fit·ted by accomplishments or endowments

  Турецкое произношение

  fîtıd bay ıkämplîşmınts ır endaumınts

  Произношение

  /ˈfətəd ˈbī əˈkämpləsʜmənts ər enˈdoumənts/ /ˈfɪtəd ˈbaɪ əˈkɑːmplɪʃmənts ɜr ɛnˈdaʊmənts/

  Слово дня

  skulk
Избранное