fit to be chosen, preferable, desirable

listen to the pronunciation of fit to be chosen, preferable, desirable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение fit to be chosen, preferable, desirable в Английский Язык Турецкий язык словарь

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Milliyeti ne olursa olsun herkes uygundur. - Everyone is eligible regardless of nationality.

Tom gelecek yıl şartlı tahliye için uygun olacak. - Tom will be eligible for parole next year.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
Английский Язык - Английский Язык
{a} eligible
fit to be chosen, preferable, desirable
Избранное