find fault, make judgments

listen to the pronunciation of find fault, make judgments
Английский Язык - Турецкий язык

Определение find fault, make judgments в Английский Язык Турецкий язык словарь

criticize
{f} tenkit etmek
criticize
eleştirmek

Diğerlerini eleştirmek için hızlıydı. - He was quick to criticize others.

Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur. - As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions.

criticize
eleştir

Cumhuriyetçi Parti liderleri Başkan Hayes'i eleştirdi. - Republican Party leaders criticized President Hayes.

Bu derginin editörü ve yayıncısı bazı okuyucular tarafından eleştirildi. - The editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.

criticize
değerini ölçmek
criticize
yermek
criticize
eleştiri getirmek
criticize
eleştiride bulunmak
criticize
eleştir/kusur bul
criticize
{f} kritiğini yapmak
criticize
{f} kusur bulmak
criticize
kritize
criticize
ayıplamak
criticize
{f} -i tenkit etmek, -de kusur bulmak, -in olumsuz noktaları üzerinde durmak
criticize
{f} eleştirmek, tenkit etmek, değerini belirtmek için -i
criticize
kınamak
Английский Язык - Английский Язык
criticize

criticize= revealing or pointing out wrong or foulty points, maybe not making a judgement (considering living in democracy and freedom, unless it is a Monocracy).

find fault, make judgments
Избранное