faydasızca

listen to the pronunciation of faydasızca
Турецкий язык - Английский Язык
ineffectual
fayda
benefit

The new road will benefit the people living in the hills. - Yeni yolun tepede yaşayan insanlara faydası olacaktır.

Nowadays we are apt to forget the benefits of nature. - Bugünlerde doğanın faydalarını unutmaya meyilliyiz.

fayda
advantage

She took advantage of his kindness. - O, kibarlığından faydalandı.

She often takes advantage of his ignorance. - O, sık sık onun cehaletinden faydalanır.

fayda
profit

A wise person profits by his mistakes. - Akıllı bir kişi hatalarından faydalanır.

fayda
utility
fayda
{i} use

It is no use asking for her help. - Onun yardımını istemenin faydası yok.

The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory. - Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır.

fayda
good

Smoking does much harm but no good. - Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez.

Smoking is not good for the health. - Sigara içmek sağlık için faydalı değildir.

fayda
interest
fayda
compensation
fayda
virtue
fayda
effectuality
fayda
(Latin) utilitas
fayda
profitability
fayda
efficacy
fayda
usefulness
fayda
serviceableness
fayda
behoof
fayda
gain

Ill-gotten gains never benefit anyone. - Haksız kazançların kimseye faydası olmaz.

fayda
{i} stead
fayda
{i} grist
fayda
{i} service
fayda
{i} avail

He availed himself of the 'off-and-on' holidays to visit his native country. - Doğduğu ülkeyi ziyaret etmek için ara sıra tatillerden faydalandı.

fayda
{i} handiness
fayda
use, utility, value, benefit, advantage
fayda
(Hukuk) advantage, benefit
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение faydasızca в Турецкий язык Турецкий язык словарь

fayda
Yarar, kâr: "Bunların faydasından geçtik, zararlarını görmeyelim."- M. Ş. Esendal
fayda
(Osmanlı Dönemi) menfaat
Fayda
(Osmanlı Dönemi) MİNVAL
fayda
Yarar, kâr
fayda
(Osmanlı Dönemi) fâide
faydasızca
Избранное