farklılıklar

listen to the pronunciation of farklılıklar
Турецкий язык - Английский Язык
(Hukuk) diversity
variances
differences

Tom and I have our differences. - Tom'un ve benim farklılıklarımız var.

What cultural differences did the author find in working with Dutch and American students? - Yazar Hollandalı ve Amerikalı öğrencilerle çalışırken hangi kültürel farklılıkları buldu?

fark
{i} difference

Difference between Facebook and Twitter is, Twitter is a microblogging service. - Facebook ve Twitter arasındaki fark, Twitter'ın bir mikroblog servisi olmasıdır.

There are some differences between British English and American English. - İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında bazı farklar vardır.

farklılık
discrepancy
fark
distinctness
fark
distinction

It is important for English learners to remember the distinction between 'fun' and 'funny'. - İngilizce öğrenenlerin 'eğlence ve 'eğlenceli' arasındaki farkı hatırlamaları önemlidir.

fark
{i} gap

Society does not encourage relationships between people who have a large age gap. - Toplum büyük bir yaş farkı olan insanlar arasında ilişkiyi teşvik etmez.

There is a generation gap between them. - Onlar arasında kuşak farkı var.

farklılık
{i} excursion
Farklılık
peculiarity
fark
odd

Tom is well aware of the odds. - Tom ihtimallerin farkındadır.

Tom noticed something odd. - Tom tuhaf bir şey fark etti.

farklılık
(Biyoloji) difference

What cultural differences did the author find in working with Dutch and American students? - Yazar Hollandalı ve Amerikalı öğrencilerle çalışırken hangi kültürel farklılıkları buldu?

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. - Teoride, teori ve uygulama arasında farklılık yok. Ama uygulamada var.

farklılık
(Bilgisayar) differences

Tom and I have our differences. - Tom'un ve benim farklılıklarımız var.

What cultural differences did the author find in working with Dutch and American students? - Yazar Hollandalı ve Amerikalı öğrencilerle çalışırken hangi kültürel farklılıkları buldu?

bireysel farklılıklar
individual differences
fark
(Bilgisayar) variance
fark
divaricate
fark
undertaking
fark
matter

It doesn't matter to me. - Benim için farketmez.

I am looking at the matter from a different viewpoint. - Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum.

fark
(Gıda) gradient
fark
(Ticaret) spread

The cancer had spread to several organs. - Kanser farklı organlara yayıldı.

fark
divergence
farklılık
distinction
farklılık
divergence
farklılık
otherness
farklılık
distinctness
farklılık
(Ticaret) differential
farklılık
variation
fark
majority
fark
divergency
fark
disparity
fark
dissimilitude
fark
discrepancy
fark
contrast
fark
diversity

Diversity is what gives us strength. - Bize güç veren şey farklılıktır.

farklılık
diversity

Diversity is what gives us strength. - Bize güç veren şey farklılıktır.

farklılık
disparateness
farklılık
contrast
farklılık
diverseness
farklılık
disparity
fark
in difference
fark
to notice

Tom didn't seem to notice. - Tom farkına varmış gibi görünmüyordu.

Tom didn't seem to notice any problems. - Tom herhangi bir sorun olduğunu fark etmiş gibi görünmüyordu.

farklılık
to differ
biyolojik farklılıklar
biological differences
bölgesel farklılıklar
(Hukuk) regional discrepancies, regional disparities
fark
division
fark
contradistinction
fark
disproportion
fark
{i} variation
fark
{i} differentiation
fark
odds

Tom is well aware of the odds. - Tom ihtimallerin farkındadır.

fark
difference, disparity; distinction; discrepancy; contrast
fark
{i} cachet
farklılık
dissimilarity
farklılık
difference, being different
farklılık
(Hukuk) diversification
farklılık
difference; diversity; variation; divergence; discrepancy; distinction
farklılık
variety
farklılık
{i} inequality
mevcut sosyal ve bölgesel farklılıklar
(Hukuk) present social and regional disparities
Английский Язык - Английский Язык

Определение farklılıklar в Английский Язык Английский Язык словарь

fark
Fuck, as interjection of surprise, etc
fark
To subject a website to a high volume such that the server stops responding. See slashdot effect
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение farklılıklar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

FARK
(Osmanlı Dönemi) Başın tepesi, baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer
FARK
(Osmanlı Dönemi) Ayrılık, başkalık. Ayırma, ayrılma, seçilme
fark
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
fark
Ayrım
fark
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım: "Aralarında sekiz, on yaş fark bulunmasına rağmen, iki akran gibiydiler."- R. N. Güntekin
fark
Çıkarma işleminin sonucu
farklılık
Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık: "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum."- Y. K. Beyatlı
farklılık
Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik
farklılık
Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık
farklılıklar
Избранное