familiarize, make used to

listen to the pronunciation of familiarize, make used to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение familiarize, make used to в Английский Язык Турецкий язык словарь

accustom
alıştırmak
accustom
âdet edinmek
accustom
alışkın

Tom telefonda kızları aramaya alışkındır. - Tom is accustomed to calling up girls on the telephone.

O, seyahat etmeye alışkındır. - He's accustomed to traveling.

accustom
alıştır

O hızla kendini yeni çevresine alıştırdı. - He quickly accustomed himself to his new surroundings.

Kısa sürede kendini soğuk havaya alıştırdı. - He soon accustomed himself to cold weather.

accustom
itiyat peyda etmek be accustomed to itiyadında olmak alışkın olmak
accustom
alıştırmak accustom oneself alışmak
accustom
(fiil) alıştırmak
Английский Язык - Английский Язык
{f} accustom
familiarize, make used to
Избранное