fall down on the job

listen to the pronunciation of fall down on the job
Английский Язык - Турецкий язык
işin üzerine düşmemek
işinde başarısızlığa uğramak
işleri kötü gitmek
fall down on the job

  Расстановка переносов

  Fall Down on the Job

  Турецкое произношение

  fôl daun ôn dhi cōb

  Произношение

  /ˈfôl ˈdoun ˈôn ᴛʜē ˈʤōb/ /ˈfɔːl ˈdaʊn ˈɔːn ðiː ˈʤoʊb/

  Слово дня

  gestalt
Избранное