fakirleştirmek

listen to the pronunciation of fakirleştirmek
Турецкий язык - Английский Язык
reduce to beggary
beggar
pauperize
(dil) emasculate
make poor
to make poor, to beggar, to impoverish
to impoverish; to pauperize
fakir
poor

The rich are apt to look down upon the poor. - Zenginlerin fakirleri hor görme eğilimleri vardır.

I prefer being poor to being rich. - Fakir olmayı zengin olmaya tercih ederim.

fakir
dirt

His parents were dirt-poor and could not afford to send their son to college. - Ebeveynleri çok fakirdi ve oğullarını üniversiteye göndermeyi göze alamadılar.

fakir
{s} destitute
fakir
{s} small
fakir
(Denizbilim) depauperate
fakir
lean
fakir
(deyim) down and out
fakir
(deyim) have-not
fakir
arm
fakirleştirme
impoverishment
fakir
destitute of
fakir
penurious
fakir
pauper

Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. - Bir kral gibi kahvaltı, bir prens gibi öğle yemeği ve bir fakir gibi akşam yemeği ye.

fakir
indigent
fakir
badly-off
fakir
humble
Fakirleştirme
immiseration
Fakir
(isim) Poor, needy, pauper
fakir
{i} fakir
fakir
{s} needy

We do this to help the needy. - Biz bunu fakirlere yardım etmek için yaparız.

fakir
{s} distressed
fakir
straiten
fakir
{s} penniless
fakir
poor person
fakir
{s} ropy
fakir
{s} impecunious
fakir
{s} necessitous
fakir
Poor man!/Poor woman!/Poor kid!/Poor thing!
fakir
poor, indigent, needy, badly-off " yoksul; pauper; (Hindu) fakir
fakir
poor, mean, run-down, shoddy (thing)
fakir
(an) unfortunate
fakir
your humble servant (a polite formula now used jocularly)
fakir
poor, destitute, needy, impoverished
fakir
dervish, sufi (an Indian) fakir. F
fakir
poor person; pauper
fakirleştirme
pauperization
Английский Язык - Английский Язык

Определение fakirleştirmek в Английский Язык Английский Язык словарь

fakir
A faqir
fakir
{n} a monk in India, very austere
fakir
a Muslim or Hindu mendicant monk who is regarded as a holy man
fakir
an ascetic mendicant, especially one who performs feats of endurance or apparent magic
fakir
a travelling Hindu or Muslim holy man (faqir )
fakir
An Oriental religious ascetic or begging monk
fakir
{i} Hindu ascetic; Muslim monk
Турецкий язык - Турецкий язык
Yoksullaştırmak
FAKİR
(Osmanlı Dönemi) Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğrenim), yolculuk gibi durumlarda fakirlere yardım eder. Çağımızda insanların çoğunun yoksun olduğu sosyal güvenliğe kavuşturur. Bu sebeple de fakir-zengin arasında düşmanlık, zıddiyet, gerginlik, çatışma olmaz. Topl
Fakir
(Osmanlı Dönemi) AVZ
Fakir
(Osmanlı Dönemi) HÂRİM
Fakir
(Osmanlı Dönemi) AYİL
Fakir
(Osmanlı Dönemi) SAİL
Fakir
(Osmanlı Dönemi) MUHAREF
fakir
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay
fakir
Zavallı, kimsesiz
fakir
Olması gerekenden az (nesne): "Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem."- M. Yesarî
fakir
Zavallı, kimsesiz: "Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler."- H. Taner
fakir
Olması gerekenden az
fakir
Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san: "Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım."- Şemseddin Sami
fakir
Alçak gönüllülük göstermek için kişinin, kendisine verdiği san
fakir
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
fakir
Hindistan'da yokluğa eziyete kendini alıştırmış derviş
fakir
Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş
fakirleştirme
Fakirleştirmek işi veya durumu
Английский Язык - Турецкий язык

Определение fakirleştirmek в Английский Язык Турецкий язык словарь

fakir
fakir (hindu)
fakir
Hint fakiri
fakir
{i} numaracı
fakir
{i} fakir
fakir
{i} derviş
fakir
{i} sahtekâr
fakir
{i} dolandırıcı
fakirleştirmek
Избранное