faithless, perfidious, false, base

listen to the pronunciation of faithless, perfidious, false, base
Английский Язык - Турецкий язык

Определение faithless, perfidious, false, base в Английский Язык Турецкий язык словарь

treacherous
hain

Dağlar hain ve dikti. - The mountains were treacherous and steep.

treacherous
tehlikeli

Dikkatlice sür! Yollar tehlikeli. - Drive carefully! The roads are treacherous.

treacherous
{s} güvenilmez

Antarktika Okyanusu dünyanın en güvenilmez okyanusu olarak düşünülür. - The Southern Ocean is considered the world's most treacherous ocean.

treacherous
kancık
treacherous
domuzluk etmek
treacherous
dönek
treacherous
haince
treacherous
korkulur
treacherous
emniyet olunamaz
treacherous
{s} kalleş
treacherous
{s} arkadan vuran, kalleş
treacherous
treacherousnesshainlik
treacherous
{s} aldatıcı

Hava bu yükseklikte çok aldatıcı olabilir. - The weather can be very treacherous at this altitude.

Английский Язык - Английский Язык
{a} trecherous
{a} treacherous
faithless, perfidious, false, base
Избранное