face, head

listen to the pronunciation of face, head
Английский Язык - Турецкий язык

Определение face, head в Английский Язык Турецкий язык словарь

men
adam

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

Dört kollu adam bankayı soydu ve 4 milyon dolar ile kaçtı. - Four armed men held up the bank and escaped with $4 million.

men
insan/erkek/adam
men
(Tıp) Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek
from head/face to foot
başından / yüz ayak
men
erkek

Bu yapı erkekleri ve kadınları konaklayan kapsül bir oteldir. - This building is a capsule hotel lodging men and women.

Oğlum kadınların erkeklerden daha güçlü olduklarını düşünüyor. - My son thinks women are stronger than men.

Английский Язык - Английский Язык
men
face, head
Избранное