façade

listen to the pronunciation of façade
Английский Язык - Английский Язык
The face of a building, especially the front view or elevation

Like so many of the finest churches, was furnished with a plain substantial front wall, intended to serve as the backing and support of an ornamental façade.

The face or front (most visible side) of any other thing, such as an organ
A deceptive outward appearance; a front
{i} front of a building, part of a building which faces the street; outward appearance; illusion, deceptive appearance
Французский Язык - Английский Язык
{n} front

That dry-cleaning business is a front for the mob. - Cette affaire de teinturerie est une façade pour la maffia.

{n} facade
frontage
{n} facade, front, frontal; window dressing
front view
window dressing
faceplate
Английский Язык - Турецкий язык
ön cephe
aldatıcı görünüm
görünüş
fasat
cephe

Büyücünün duman ve aynalar kullanması ayrıntılı bir cepheydi. - The magician's use of smoke and mirrors was an elaborate facade.

Sokağın sonunda sol köşedeki tuğla cepheli beyaz bir evde yaşıyorlar. - They live in a white house with brick facade on the left corner at the end of the street.

{i} (yapılarda) ön yüz, ön cephe
{i} (gerçeği maskeleyen bir) dış görünüş
(Arkeoloji) yüz
alnaç
bina cephesi
bina yüzü
Французский Язык - Турецкий язык
[la] binanın yüzü, cephe; dış görünüş
on görüş
fasa
on görünüş
önden görünüş
on cephe
façade
Избранное