ezber

listen to the pronunciation of ezber
Турецкий язык - Английский Язык
not written
memorizing

I am memorizing the national anthem. - Ulusal marşı ezberliyorum.

She got full marks by memorizing the whole lesson. - O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı.

cram
memorize

A player has to memorize words. - Bir oyuncu sözleri ezberlemek zorundadır.

I have memorized 2000 English words. - 2000 İngilizce kelime ezberledim.

learning by heart
learning by heart, memorizing, rote
memorized

Tom has already memorized the poem his teacher told him to memorize. - Tom öğretmeninin ezberlemesini istediği şiiri zaten ezberlemişti.

I've already memorized your phone number. - Telefon numaranı zaten ezberledim.

lesson to be memorized
by heart

When I was your age, I knew Virgil and all the others by heart. - Ben senin yaşındayken, Virgil ve diğerlerinin hepsini ezbere bilirdim.

All you have to do is to learn this sentence by heart. - Tüm yapmanız gereken bu cümleyi ezbere öğrenmek.

rote

Rote learning might help you to pass exams, but it's no guarantee that you'll really understand the subject matter. - Ezbere öğrenme sınavları geçmenizde fayda sağlayabilir ama konuyu gerçekten anlayacağınızın teminatı değildir.

ezber bozmak
memorization to ruin
ezber bozmak
Defamiliarize
ezber etmek
to memorize
ezber bozmak
go beyond the ordinary
ezber parçaları
recitations
mükemmel ezber
word perfect
Турецкий язык - Турецкий язык
ezber
Избранное