eyleminin

listen to the pronunciation of eyleminin
Турецкий язык - Английский Язык
the act of
eylem
act

The activists were last seen in a remote, forested corner of Brazil. - Eylemciler en son Brezilya'nın uzak, ormanlık bir köşesinde görüldüler.

So far, your action seems completely groundless. - Şimdiye kadar, eyleminiz tamamen sebepsiz görünmektedir.

eylem
action

Do you believe global warming is the result of human actions? - Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz?

The lawyer determined his course of action. - Avukat eylemin rotasını belirledi.

eylem
{i} deed

His words and deeds do not match. - Onun sözleri ve eylemleri uyuşmuyor.

Who can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration? - Kim saygı ve hayranlık hissi duymadan cesur insanların kahramanca eylemlerini okuyabilir?

eylem
activity
eylem
gram. verb
eylem
{i} fact
eylem
movement

She was an activist in the Women's Liberation Movement. - O, Kadın Kurtuluş Hareketinde bir eylemciydi.

eylem
(İnşaat) performance
eylem
geste
eylem
practice
eylem
militate
eylem
in action

The soldier was killed in action. - Asker eylemde öldürüldü.

Tom was killed in action. - Tom eylemde öldürüldü.

eylem
action of
eylem
{i} commission

The commission took no action. - Komisyon hiçbir eylem yapmadı.

eylem
{i} verb
eylem
action, practice, deed " fiil, aksiyon; verb" fiil
eylem
(Hukuk) action, practice
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение eyleminin в Турецкий язык Турецкий язык словарь

eylem
Fiil: "Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti."- M. Ş. Esendal
eylem
Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan
eylem
Eyleme işi, fiil, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa
eylem
Eyleme işi, fiil, aksiyon
eylem
Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel
eylem
Fiil
eyleminin
Избранное