exterior, outer; outside

listen to the pronunciation of exterior, outer; outside
Английский Язык - Турецкий язык

Определение exterior, outer; outside в Английский Язык Турецкий язык словарь

external
dış

O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir. - That politician is well versed in internal and external conditions.

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

external
harici

Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı. - Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk.

Onu harici hard diskte sakla. - Save it on the external hard drive.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dışta
external
dıştan gelen
external
hariç
on the outside, outer, exterior
Doğum dışında, dış dış
external
dış dünyaya
external
maddi
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
{s} dışarıdan gelen
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
{s} yüzeysel
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
(Biyoloji) eksternal
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
Английский Язык - Английский Язык
{s} external
exterior, outer; outside
Избранное