explain the cause of, serve as an explanation of

listen to the pronunciation of explain the cause of, serve as an explanation of
Английский Язык - Турецкий язык

Определение explain the cause of, serve as an explanation of в Английский Язык Турецкий язык словарь

account for
{f} sorumlu olmak
account for
açıklama getirmek
account for
{f} sebebi olmak
account for
(Fiili Deyim ) açıklamak , hesabını vermek
account for
tekabül etmek
account for
anlatmak
account for
nedenini açıklamak
account for
-i açıklamak
account for
izah etmek
account for
izahat vermek
account for
açıklamak
account for
hesap ver

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

account for
sebebi belirtmek
account for
hesap vermek
account for
-den oluşmak

The Internet can lower distribution costs, which account for at least 15% of the final price of a vehicle - İnternet dağıtım maliyetleri düşürülebilir ki o maliyetler bir taşıyıcının nihai değerinin en az %15'inden oluşur.

Английский Язык - Английский Язык
account for
explain the cause of, serve as an explanation of

    Расстановка переносов

    ex·plain the cause of, serve as an ex·pla·na·tion of

    Произношение

    Слово дня

    woolly
Избранное