expendable

listen to the pronunciation of expendable
Английский Язык - Турецкий язык
harcanılabilen
feda edilebilen
gözden çıkarılan birlik
gereksiz şeyler
{s} gözden çıkarılabilir
{s} harcanabilir
sarf edilebilir
expendable appropriation
sarf edilebilen tahsisat
expendable construction
(Askeri) ATILABİLİR YAKIT TANKI (HV.): Yüksek performanslı yakıt araçları sevk maddesi tankları için tavsiye edilen inşa usulü. Tanklar bölüm bölüm yapılacak ve boşalan bölüm dışarı fırlatılacaktır. Bu şekil; toplam kitle oranını daha elverişli duruma getirmiş ve daha büyük bir yanış tükenme noktası hızı (burnout velocity) sağlanmış olacaktır
expendable items
(Askeri) tüketilebilen maddeler
expendable items
(Askeri) SARFEDİLEBİLİR MADDELER, TÜKETİLEBİLEN MADDELER: Bak. "expendable supplies and materials"
expendable items
(Askeri) sarf edilebilir maddeler
expendable launch vehicle
(Askeri) genişletilebilir fırlatma araçları
expendable property
(Askeri) SARFEDİLEBİLİR ORDU MALI; TÜKETİLEBİLİR ORDU MALI: Kullanmakla tükenebilen veya kullanıldığı zaman stok muhasebe kayıtlarından düşülebilen ordu malı
expendable supplies and material
(Askeri) TÜKETİLEBİLİR MÜSTEHLİK İKMAL MADDELERİ VE MALZEME (NATO): Onarımlarda ve sıhhi-fenni tesis çalışmalarında bu terim, dağıtıldıkları zaman bakım ve inşaat faaliyetlerinde tüketilen ve dolayısıyla muhasebe kayıtlarından düşülen sarfedilebilir maddelere uygulanır
expendables
{i} gereksiz şeyler
expendables
{i} gereksiz ğeyler
evolved expendable launch vehicle
(Askeri) geliştirilmiş uzatılabilir fırlatma aracı
Английский Язык - Английский Язык
That which is regarded as not worth preserving or saving; able to be sacrificed

In the internecine rivalries of large corporations, whole departments may become expendable in the execution of one executive's power play.

Able to be expended; not inexhaustible

Oil and other expendable resources are frequently the subject of military disputes.

Designed for a single use; not reusable

The anti-aircraft rocket is fired from an expendable launch platform.

Not essential or mandatory in order to achieve a goal

The research department was deemed expendable, and its funding was not renewed.

An expendable person or object; usually used in the plural

Private Johnson was afraid the Lieutenant considered him an expendable, since he was always picked as point man.

suitable to be expended
(used of funds) remaining after taxes; "spendable income"
{s} can be expended; not worth keeping, can be consumed or used up; can be sacrificed
If you regard someone or something as expendable, you think it is acceptable to get rid of them, abandon them, or allow them to be destroyed when they are no longer needed. Once our services cease to be useful to them, we're expendable During the recession, training budgets were seen as an expendable luxury. not needed enough to be kept or saved
expendables
plural of expendable
expendables
{i} funds remaining after taxes
non expendable
cannot be used up, is never completely consumed
expendable
Избранное