existing in large number or ample amount

listen to the pronunciation of existing in large number or ample amount
Английский Язык - Турецкий язык

Определение existing in large number or ample amount в Английский Язык Турецкий язык словарь

plentiful
{s} bol

Bol miktarda suyumuz var. - We have a plentiful supply of water.

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

plentiful
külliyetli
plentiful
çok bol
plentiful
{s} bereketli
plentiful
mahsuldar
plentiful
verimli
plentiful
{s} çok

Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır. - A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.

plentiful
bolluk
plentiful
mebzulen
plentiful
verimlilik
plentiful
bereket
plentiful
plentifulness i
Английский Язык - Английский Язык
plentiful

She accumulated a plentiful collection of books.

existing in large number or ample amount

  Расстановка переносов

  existing in large num·ber or am·ple a·mount

  Турецкое произношение

  îgzîstîng în lärc nʌmbır ır ämpıl ımaunt

  Произношение

  /əgˈzəstəɴɢ ən ˈlärʤ ˈnəmbər ər ˈampəl əˈmount/ /ɪɡˈzɪstɪŋ ɪn ˈlɑːrʤ ˈnʌmbɜr ɜr ˈæmpəl əˈmaʊnt/

  Слово дня

  impeach
Избранное