excess property

listen to the pronunciation of excess property
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) fazla mal
(Askeri) (A. B. D. SAVUNMA KURULU) Silahlı Kuvvetler asli teşkillerinden birinin elinde bulunan ve bu asli teşkil için gerekli veya elinde tutması için yetki verilmiş miktarın üzerinde olan mal miktarı
federal excess personal property; foreign excess personal property
(Askeri) federal genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı; yabancı genel fazla menkul (taşınabilir) ordu malı
foreign excess personnel property
(Askeri) ANAYURT DIŞI MENKUL ORDU MALI FAZLASI: Bak. "foreign excess"
technical service excess property
(Askeri) TEKNİK SINIF İHTİYACINDAN FAZLA MAL: Teknik sınıfın elinde bulunan, kendi ihtiyacından fazlam mal. Ayrıca bak "excess propetry"
excess property

  Расстановка переносов

  ex·cess prop·er·ty

  Турецкое произношение

  îkses präpırti

  Произношение

  /əkˈses ˈpräpərtē/ /ɪkˈsɛs ˈprɑːpɜrtiː/

  Слово дня

  mecca
Избранное