eversion

listen to the pronunciation of eversion
Английский Язык - Турецкий язык
dışa doğru dönmüş olma
(Diş Hekimliği) dışa dönme
(Tıp) eversiyon
tersine döndürme
{i} ters dönme
(Diş Hekimliği) dışa dönme, dışa doğru dönmüş olma durumu
{i} ters döndürme
(Tıp) ters dön(dür)me
{i} tersyüz etme
tersyüzetme
{i} içini dışına çevirme
eversion
Избранное