esprili

listen to the pronunciation of esprili
Турецкий язык - Английский Язык
witty

His humor is very witty, typically French. - Onun mizah tipik Fransız, çok esprili.

Tom is witty, isn't he? - Tom esprili, değil mi?

facetious
spicy
spirited

Tom is very spirited, isn't he? - Tom çok esprili, değil mi?

Tom is spirited, isn't he? - Tom esprili, değil mi?

wisecracking
clever

I thought what Tom said was clever. - Tom'un söylediği şeyin esprili olduğunu düşündüm.

humorous
rich
salty
wry
spiritual
humoristic
esprili bir biçimde
wittily
esprili kimse
card
esprili bir şekilde
spicily
esprili iğneleme
skit
esprili kimse
wisecracker
esprili kimse
bel esprit
esprili konuş
wisecrack
esprili konuşma
wisecrack
esprili tip
gagwriter
esprili tip
gagman
esprili tip
gagster
espri
humor

He has no sense of humor. - Onun espri anlayışı yoktur.

It is a pity that he has no sense of humor. - Ne yazık ki onun espri anlayışı yok.

espri
humour [Brit.]
espri
gag
espri
crack
espri
jest
espri
funnies
espri
pleasantry
beş mısralık esprili şiir
limerick
espri
facetiae
espri
{i} drollery
espri
{i} sally
espri
quirk
espri
wisecrack
espri
witticism
espri
wit, joke, jest, crack, quip nükte
espri
salt
espri
{i} quip

I saw an alien! shrieked Tom. Really? quipped Mary. - Tom Bir uzaylı gördüm! diye çığlık attı. Mary Gerçekten mi? diye espri yaptı.

espri
{i} humour

The person who wrote that book is possessed of both humour and wit, isn't he? - O kitabı yazan kişi hem mizah hem de ince espriye sahiptir, değil mi?

Tom's main problem is he has no sense of humour. - Tom'un asıl problemi onun espri anlayışının olmamasıdır.

fıkranın esprili son cümlesi
punch line
Турецкий язык - Турецкий язык
Esprisi olan: "Kısa ve esprili sunuşlarını bizzat kendi yapardı."- H. Taner
Espiri yapma niteliğini taşıyan (kimse)
Esprisi olan
Espri yapma niteliğini taşıyan (kimse): "Esprili bir zat, insan üç kere ölür demiş: Bir kere memur olunca, bir kere evlenince, bir kere de eceli ile!"- H. Taner
espri
Nükte
espri
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
espri
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte: "İnceliği bu özelliğine de sindiği için esprileri hiçbir zaman harcayıcı olmazdı."- H. Taner
espri
Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, nükte
esprili
Избранное