erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan

listen to the pronunciation of erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
Турецкий язык - Турецкий язык
yakın
erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan

    Расстановка переносов

    e·riş·me·si, ol·ma·sı za·man ba·kı·mın·dan yak·laş·mış o·lan

    Произношение

    Слово дня

    agerasia
Избранное