ergin

listen to the pronunciation of ergin
Турецкий язык - Английский Язык
adult

The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. - Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.

major
grown up
ripe
(Biyoloji) adolescent
mature
(isim) Mature, adult
(someone) who has come of age, who has reached the age of discretion, of full legal age
of full age
grown-up
of age
mature, ripe, adult
full-grown
mature, ripe; adult, major reşit
pubescent
full grown
ergin kimse
adult
ergin olmayan kimse
minor
ergin olmama
minority
ergin böcek
imago
ergin olmayan çocuk
minor
Турецкий язык - Турецкий язык
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse), reşit: "Oğlunun bilgin, ergin, akıllı, uslu olmasını istiyordu."- N. Araz
Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse), reşit
Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan
reşit
ergin inan
Türk halk sanatından ve Bizans ikonlarından esinlendiği özgün baskı ve resimleriyle tanınmış,1943 doğumlu sanatçımız
ergin inan
Bizans ikonlarından ve Türk Halk sanatındaki el yazmalarından etkilenen, özgü baskı ve resimleri ile tanınan sanatçımız
faize ergin
Bade-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan, Kız sen geldin çerkeş'ten gibi şarkılarıyla tanınmış kadın bestecimiz
ergin
Избранное