equal in value to; furnishing an equivalent for; proper to be exchanged for

listen to the pronunciation of equal in value to; furnishing an equivalent for; proper to be exchanged for
Английский Язык - Турецкий язык

Определение equal in value to; furnishing an equivalent for; proper to be exchanged for в Английский Язык Турецкий язык словарь

worth
değer

İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir. - Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting.

Bu sorun tartışılmaya değer. - This problem is worth discussing.

worth
değmek
worth
sahibi
worth
değerli

Sağlık altından daha değerlidir. - Health is worth more than gold.

Bir arkadaş az sayıda hazine kadar çok değerlidir. - Few treasures are worth as much as a friend.

worth
kadir
worth
{s} değerinde

Tom'un üç yüz bin dolar değerinde bir hayat sigortası vardı. - Tom had a life insurance policy worth three hundred thousand dollars.

Yeni evrak sistemi 4.000$ değerinde. - The new document system is worth $4,000.

worth
{i} kıymet, değer: It's of very little worth. Kıymeti pek az. Give me five hundred thousand liras' worth of cheese. Bana beş yüz bin liralık
worth
{i} değerli şey
worth
{s} layık

Mary güveninize layık değildi. - Mary was not worthy of your trust.

Aota güveninize layık değildi. - Aota was not worthy of your trust.

worth
(sıfat) değer, layık, bedel, değerinde
worth
(isim) değer, bedel, değerli şey
Английский Язык - Английский Язык
worth
equal in value to; furnishing an equivalent for; proper to be exchanged for

    Расстановка переносов

    e·qual in val·ue to; fur·nish·ing an e·qui·va·lent for; prop·er to be ex·changed for

    Произношение

    Слово дня

    sciapodous
Избранное