enswathe

listen to the pronunciation of enswathe
Английский Язык - Турецкий язык
kundağa sarmak
sarmak
Английский Язык - Английский Язык
To swathe; to envelop, as in swaddling clothes
{f} swathe, wrap, envelop, enclose; bandage; wrap around
enswathe
Избранное