enjoyable

listen to the pronunciation of enjoyable
Английский Язык - Турецкий язык
{s} zevkli

Hastanede kalmak çok zevkli değil. - A hospital stay isn't very enjoyable.

Bir yabancı dil öğrenmek gerçekten ilginç ve zevkli. - Learning a foreign language is truly interesting and enjoyable.

{s} eğlenceli

I personally find Macbeth more enjoyable than Hamlet - Ben şahsen Macbeth'i Hamlet'ten daha eğlenceli buluyorum.

Tom deneyimi eğlenceli buldu. - Tom found the experience enjoyable.

O, çok eğlenceli parti için ev sahibine teşekkür etti. - He thanked the host for the very enjoyable party.

{s} hoş

O, en hoş bir parti için, ev sahibine teşekkür etti. - He thanked his host for a most enjoyable party.

{s} tadı çıkarılabilir
{s} yenilebilir
güzel
tatlı
enjoy
zevk almak

Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor. - All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it.

Her yıl, yüz elli bin turist etkileyici manzara ve harika plajlardan zevk almak için bu adaya gelir. - Every year, a hundred and fifty thousand tourists come to this island to enjoy the impressive scenery and the wonderful beaches.

enjoy
{f} tadını çıkarmak

Ben doğanın tadını çıkarmak için buraya geldim. - I came out here to enjoy nature.

O iyi bir manzaranın tadını çıkarmak için üst katta bir oda kiraladı. - He rented a room on the top floor in order to enjoy a good view.

enjoy
{f} sevmek
enjoy
yararlanmak
enjoy
zevkli

Bir yabancı dil öğrenmek gerçekten ilginç ve zevkli. - Learning a foreign language is truly interesting and enjoyable.

Hastanede kalmak çok zevkli değil. - A hospital stay isn't very enjoyable.

enjoy
hoşlanmak
enjoy
enjoymentzevk
enjoy
enjoyablehoş
enjoy
zevk al

Seninle konuşmaktan zevk aldım. - I enjoyed talking with you.

O, o ziyaretlerden zevk aldı. - He enjoyed those visits.

enjoy
keyfine bakmak
enjoy
hoşça vakit geçirmek
enjoy
enjoyably zevk alacak surette
enjoy
hoşlan

O, polisiye hikâyeler okumaktan hoşlandı. - He enjoyed reading detective stories.

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

enjoy
tatlı
enjoy
{f} hoşuna gitmek
enjoy
kullanabilme yeteneğine sahip olmak
enjoy
eğlenceli

Tom sadece güneşte oturmayı ve müzik dinlemeyi oldukça eğlenceli buldu. - Tom found it pretty enjoyable just to sit in the sun and listen to music.

Bu roman eğlenceli ve zevkli. - This novel is fun and enjoyable.

enjoy
tadına varmak
enjoy
beğenmek
enjoy
anlamak
enjoy
(Hukuk) sahip olmak
cracking
(Otomotiv) ayırma
cracking
(Otomotiv) parçalama
cracking
(Otomotiv) ayrılma
cracking
çatlak
enjoy
nail olmak
enjoy
keyfini çıkartmak
enjoy
haz almak
enjoy
keyfine varmak
enjoy
keyif almak

Kendimden keyif almak istiyorum. - I want to enjoy myself.

enjoy
tat almak
enjoy
tadını almak
enjoy
keyfini yaşamak
enjoy
hoşlanma

Tom konserden çok fazla hoşlanmadı. - Tom didn't enjoy the concert very much.

Beth'in çiftlikteki zamanından hoşlanmadığına şaşırdım. - I'm surprised that Beth didn't enjoy her time at the farm.

enjoy
keyfini çıkarmak

Yeni başlayanlar için rüzgar sörfünün keyfini çıkarmak zordur. - It is difficult for beginners to enjoy windsurfing.

Tom bitkileri sulamayı bitirdikten sonra, o, gün batımının keyfini çıkarmak için veranda da oturdu. - After Tom finished watering the plants, he sat down on the porch to enjoy the sunset.

cracking
kraking
cracking
parçalanma
enjoy
kullanmak
enjoyably
eğlenerek
cracking
{i} çatlama
cracking
(isim) çatlama
enjoyably
memnun edici şekilde
enjoyably
zevk verecek şekilde
Английский Язык - Английский Язык
Pleasant, capable of giving pleasure

That was an enjoyable day; I had a lot of fun.

Capable of being enjoyed or of giving joy; yielding enjoyment
{s} pleasing, delightful, gratifying, giving pleasure
affording satisfaction or pleasure; "the company was enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of happiness and pleasurable excitement"; "good printing makes a book more pleasurable to read"
Something that is enjoyable gives you pleasure. It was much more enjoyable than I had expected. + enjoyably en·joy·ably an enjoyably nasty thriller. the place in which he has enjoyably spent his working life. something enjoyable gives you pleasure
cracking
enjoy
To have the use or benefit of something

This account fails to provide any basis for doubting that animals of subhuman species enjoy the freedom it defines.

enjoy
To take satisfaction; to live in happiness
enjoy
If you enjoy something, you find pleasure and satisfaction in doing it or experiencing it. Ross had always enjoyed the company of women I enjoyed playing cricket
enjoy
If you enjoy something such as a right, benefit, or privilege, you have it. The average German will enjoy 40 days' paid holiday this year
enjoy
have benefit from; "enjoy privileges"
enjoy
{f} have fun, get pleasure from
enjoy
get pleasure from; "I love cooking"
enjoy
To have, possess, and use with satisfaction; to occupy or have the benefit of, as a good or profitable thing, or as something desirable; as, to enjoy a free constitution and religious liberty
enjoy
have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom"
enjoy
have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom
enjoy
If you enjoy yourself, you do something that you like doing or you take pleasure in the situation that you are in. I must say I am really enjoying myself at the moment
enjoy
take delight in; "he delights in his granddaughter"
enjoy
have benefit from; "enjoy privileges" derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory" have for one's benefit; "The industry enjoyed a boom
enjoy
derive or receive pleasure from; get enjoyment from; take pleasure in; "She relished her fame and basked in her glory"
enjoy
To have sexual intercourse with
enjoy
{v} to feel with pleasure, to have possession
Enjoy
(deyim) get a kick out of
enjoy
To take pleasure or satisfaction in the possession or experience of; to feel or perceive with pleasure; to be delighted with; as, to enjoy the dainties of a feast; to enjoy conversation
enjoy
To receive pleasure or satisfaction from something
enjoyably
In an enjoyable manner
enjoyably
pleasantly, pleasurably, in an gratifying manner
enjoyably
in an enjoyable manner; "we spent a pleasantly lazy afternoon"
enjoyable
Избранное