enis

listen to the pronunciation of enis
Турецкий язык - Английский Язык
(isim) Friend
Турецкий язык - Турецкий язык
(Adlar, İsimler) Yaban horozu
(Adlar, İsimler) (Üns kelimesinden) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan
(Adlar, İsimler) Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan
(Adlar, İsimler) Sevgili
(Adlar, İsimler) Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş
Dost, yakın arkadaş
ENİS
(Osmanlı Dönemi) Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır
ENİS
(Osmanlı Dönemi) Yaban horozu
ENİS
(Osmanlı Dönemi) (E) (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili
enîs
(Osmanlı Dönemi) dost, arkadaş; alışılmış, kendisiyle ünsiyet. edilmiş olan
reşat enis aygen
Kanun Namına, Sarı it, Ekmek Kavgamız gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız
enis
Избранное