engrave, inscribe; carve; sculpt

listen to the pronunciation of engrave, inscribe; carve; sculpt
Английский Язык - Турецкий язык
kazımayı, şifrelemek; bölmek; heykeltraşlık
grave
{f} oymak
grave
hakketmek
grave
(Kanun) şiddetli
grave
karayer
grave
çukur

Tom'un bir ayağı çukurda. - Tom has one foot in the grave.

Onun bir ayağı çukurda. - He's got one foot in the grave.

grave
ciddi

Başkanın ciddi sorumlulukları var. - The president has grave responsibilities.

O, kararına ciddi bir hata olarak baktı. - She looked on his decision as a grave mistake.

grave
{f} göm

Müslümanlar ölülerini mezarlara gömerler. - Muslims bury their dead in graves.

Onlar onu mezarına gömdüler. - They buried him in his grave.

grave
(fiil) oymak, kazımak, işlemek, kalafat etmek (gemi)
grave
{i} aksan işareti
grave
{s} ağır

Dan bir kamyon tarafından çarpıldı ve ağır bir şekilde yaralandı. - Dan was struck and gravely injured by a truck.

grave
{i} gömüt
grave
{f} kalafat etmek (gemi)
grave
tehlikeli
grave
geminin altını temizleyip zift sürmek
grave
kalafat etmek
grave
{s} ciddi, ağır, vahim
grave
{s} önemli

Tom önemli bir hata yaptı. - Tom made a grave mistake.

Önemli endişelerim var. - I have grave concerns.

grave
{s} ağırbaşlı
grave
{s} kasvetli

Bütün hayatım boyunca böyle kasvetli bir mezarlık görmedim. - Never in all my life have I seen such a dreary graveyard.

Английский Язык - Английский Язык
{f} grave
engrave, inscribe; carve; sculpt
Избранное