empoze et

listen to the pronunciation of empoze et
Турецкий язык - Английский Язык
{f} imposing
impose

Are we undemocratic when we try to impose our own linguistic norms on others? - Biz başkalarına kendi dilsel normlarını empoze etmeye çalıştığımızda biz antidemokratik miyiz?

He's always trying to impose his will. - O her zaman iradesini empoze etmeye çalışıyor.

empoze et
Избранное