eleman

listen to the pronunciation of eleman
Турецкий язык - Английский Язык
personnel
element

Self-confidence is the principal element of any great endeavor. - Bir büyük girişimin ana elemanı kendine güvendir.

We'll have the element of surprise on our side. - Bizim tarafımızda sürpriz elemanımız olacak.

employee

Do you have any French-speaking employees? - Hiç Fransızca konuşan elemanınız var mı?

It's getting harder to find qualified employees. - Nitelikli eleman bulmak zorlaşıyor.

(Ticaret) staff

Reputations are volatile. Loyalties are fickle. Management teams are increasingly disconnected from their staff. - Şöhretler gelip geçici. Sadakatler değişken. Yönetim ekipleri gittikçe elemanlarından daha kopuk.

Tom spent much of the year working as a staffer on Mary's Senate campaign. - Tom yılın çoğunu Mary'nin Senato kampanyasında bir eleman olarak çalışarak geçirdi.

staff member
component
factor
rmployee
radiator
crew
worker

He is an office worker. - O bir büro elemanıdır.

unit
member
workman
(a) member (of a personnel, staff, or corps)
chem. element
component, part
staff member, employee, worker; element, component
entity
eleman kadrosu
staff
eleman ilanları
classifieds
eleman ilanları
(Ticaret) job postings
eleman ilanı
(Ticaret) classifieds
eleman alımı
staff recruiting
eleman aranıyor
help wanted
eleman açığı
(Ticaret) job vacancy
eleman açığı
opening
eleman frekansı
(Elektrik, Elektronik,Teknik) component frequency
eleman kapağı
cell cover
eleman kutusu
cell case
eleman köprüsü
cell connector
eleman sistem
member system
elemanlar
personnel
etkisiz eleman
neutral
minimal eleman
(Matematik) minimal element
sonlu eleman metodu
finite element method
teknik eleman
craft
elemanlar
elements
yutan eleman
absorbing element

sıfır çarpmaya göre yutan elemandır.

azrak eleman
trace element
birim eleman
unit element
birinci eleman
(Matematik) first element
dikey eleman
vertical member
doğrusal eleman
linear element
eski eleman
old timer
idempotent eleman
(Matematik) idempotent element
kemer eleman
arch element
koruyucu eleman
protecting member
lastik eleman
rubber element
mantıksal eleman
logical element
radyoaktif eleman
radioactive element
simetri eleman
(Kimya) symmetry element
sonlu eleman
finite element
yedek eleman
pinch hitter
yuvarlanan eleman
rolling element
ön eleman
primary element
ısıtıcı eleman
heater element
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) (Lât: Element) Unsur. Bileşik bir şeyi meydana getiren basit şeylerden biri. Bir bütünün parçaları
Bir toplulukta çalışan insanların her biri: "İşimizde örnek ve kusursuz bir eleman olacağız."- H. Taner
Bir toplulukta çalışan insanların her biri
Öge, unsur
Kümeye ait varlıklardan her biri
eleman sayısı
Bir kümedeki varlıkların sayısı
Английский Язык - Турецкий язык

Определение eleman в Английский Язык Турецкий язык словарь

kadrolu eleman
Regular employee
eleman
Избранное