electronic machine used to control temperature and environment

listen to the pronunciation of electronic machine used to control temperature and environment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение electronic machine used to control temperature and environment в Английский Язык Турецкий язык словарь

incubator
kuluçka makinesi
incubator
erken doğan bebekleri yaşatma aygıtı
incubator
kuluçka makinası
incubator
değişmez sıcaklık kabı
incubator
Etüv
incubator
{i} kuvöz
incubator
tıb içi her zaman doğal beden ısısını koruyan ve erken doğmuş bebekleri koymak için kullanılan kutu biçiminde bir aygıt
incubator
suni olarak mikroorganizma geliştirme aygıtı
incubator
{i} bakteri üretmeye yarayan alet
incubator
(Tıp) İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz
incubator
kuluçka makinesi/kuvöz
incubator
değişmez sıcaklık kabı,kuluçka makinası
Английский Язык - Английский Язык
incubator
electronic machine used to control temperature and environment

  Расстановка переносов

  e·lec·tro·nic ma·chine used to con·trol tem·pe·ra·ture and en·vi·ron·ment

  Турецкое произношение

  îlektränîk mışin yuzd tı kıntrōl temprıçır ınd învayrınmınt

  Произношение

  /əˌlekˈtränək məˈsʜēn ˈyo͞ozd tə kənˈtrōl ˈtemprəʧər ənd ənˈvīrənmənt/ /ɪˌlɛkˈtrɑːnɪk məˈʃiːn ˈjuːzd tə kənˈtroʊl ˈtɛmprəʧɜr ənd ɪnˈvaɪrənmənt/

  Слово дня

  mellifluous
Избранное