electronic jamming over a wide range of frequencies simultaneously

listen to the pronunciation of electronic jamming over a wide range of frequencies simultaneously
Английский Язык - Турецкий язык

Определение electronic jamming over a wide range of frequencies simultaneously в Английский Язык Турецкий язык словарь

barrage jamming
(Askeri) BARAJ KARIŞTIRMASI: Geniş bir frekans bandında yapılan eşzamanlı elektronik karıştırma
Английский Язык - Английский Язык
barrage jamming
electronic jamming over a wide range of frequencies simultaneously

  Расстановка переносов

  e·lec·tro·nic jam·ming over a wide range of frequencies si·mul·ta·ne·ous·ly

  Турецкое произношение

  îlektränîk cämîng ōvır ı wayd reync ıv frikwınsiz saymılteyniısli

  Произношение

  /əˌlekˈtränək ˈʤaməɴɢ ˈōvər ə ˈwīd ˈrānʤ əv ˈfrēkwənsēz ˌsīməlˈtānēəslē/ /ɪˌlɛkˈtrɑːnɪk ˈʤæmɪŋ ˈoʊvɜr ə ˈwaɪd ˈreɪnʤ əv ˈfriːkwənsiːz ˌsaɪməlˈteɪniːəsliː/

  Слово дня

  donnybrook
Избранное