eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme

listen to the pronunciation of eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
Турецкий язык - Турецкий язык
ikmal
eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme

    Расстановка переносов

    ek·sik bir şe·yi ta·mam·la·ma, da·ha i·yi du·ru·ma ge·tir·me, bü·tün·le·me

    Слово дня

    gamboge
Избранное