either of two punctuation marks (or) used to enclose textual material

listen to the pronunciation of either of two punctuation marks (or) used to enclose textual material
Английский Язык - Турецкий язык

Определение either of two punctuation marks (or) used to enclose textual material в Английский Язык Турецкий язык словарь

parenthesis
{i} parantez, ayraç. put s.t. in parentheses bir şeyi parantez içine almak
parenthesis
parenthesizeparantez içine almak
parenthesis
{i} parantez işareti
parenthesis
put in parentheses parantez içine almak
parenthesis
{ç} pa.ren.the.ses (pıren'thısiz)
parenthesis
aralık
parenthesis
cümle yapısı yönünden konuyla ilişkisi olmayan söz ara cümle parantez cümlesi
parenthesis
(Askeri) PARANTEZ, AYRAÇ: Bir cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak ve üzerine dikkati çekmek maksadıyla, bu sözün başına ve sonuna konulan dikey yay işareti
parenthesis
fasıla
parenthesis
aradaki olay
parenthesis
ayraç
parenthesis
ara söz
parenthesis
{i} parantez

Fazladan bir parantez eklediniz. - You added an extra parenthesis.

Английский Язык - Английский Язык
parenthesis
either of two punctuation marks (or) used to enclose textual material

    Расстановка переносов

    ei·ther of two punc·tu·a·tion marks (or) used to en·close tex·tu·al ma·te·ri·al

    Произношение

    Слово дня

    boeotian
Избранное