effective external protection

listen to the pronunciation of effective external protection
Английский Язык - Турецкий язык
etken dış koruma
effective external protection

  Расстановка переносов

  ef·fec·tive ex·ter·nal pro·tec·tion

  Турецкое произношение

  îfektîv îkstırnıl prıtekşın

  Произношение

  /əˈfektəv əkˈstərnəl prəˈteksʜən/ /ɪˈfɛktɪv ɪkˈstɜrnəl prəˈtɛkʃən/

  Слово дня

  cothurnal
Избранное