early; soon

listen to the pronunciation of early; soon
Английский Язык - Турецкий язык

Определение early; soon в Английский Язык Турецкий язык словарь

rear
{f} yetiştirmek

Annem bizi yetiştirmek için çok çalıştı. - My mother worked hard in order to rear us.

rear
gerideki
rear
(Arılık) üretme
rear
yukarı kaldırmak
rear
şahlanmak
rear
kaldırmak
rear
dikmek
rear
popo
rear
en geri saf
maturely
tamam olarak
maturely
olgun olarak
maturely
dikkatle/olgunca
rear
{i} ters taraf
rear
{i} geri plân
rear
{i} kıç
rear
(fiil) yetiştirmek, büyütmek, kaldırmak, yukarı kaldırmak, dikmek, inşa etmek, şahlanmak, yükseltmek
rear
(isim) arka, geri, arka taraf, ters taraf, geri plân, kıç, popo, tuvalet
rear
dümdar
Английский Язык - Английский Язык
maturely
rear
early; soon
Избранное