eş zamanlı olarak, aynı zamanda olarak, beraberinde

listen to the pronunciation of eş zamanlı olarak, aynı zamanda olarak, beraberinde
Английский Язык - Английский Язык
concomitantly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение eş zamanlı olarak, aynı zamanda olarak, beraberinde в Английский Язык Турецкий язык словарь

concomitantly
birlikte olarak
eş zamanlı olarak, aynı zamanda olarak, beraberinde

    Расстановка переносов

    eş za·man·lı o·la·rak, ay·nı za·man·da o·la·rak, be·ra·be·rin·de

    Слово дня

    bimester
Избранное