due to injury received less dietary

listen to the pronunciation of due to injury received less dietary
Английский Язык - Турецкий язык
yaralamaktan dolayı alınan az diyet
due to injury received less dietary

  Расстановка переносов

  due to in·ju·ry re·ceived less di·e·ta·ry

  Турецкое произношение

  dyu tı încıri risivd les dayıteri

  Произношение

  /ˈdyo͞o tə ˈənʤərē rēˈsēvd ˈles ˈdīəˌterē/ /ˈdjuː tə ˈɪnʤɜriː riːˈsiːvd ˈlɛs ˈdaɪəˌtɛriː/

  Слово дня

  groundling
Избранное