donanım

listen to the pronunciation of donanım
Турецкий язык - Английский Язык
equipment

If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower. - Eğer bu modern donanımı kullanırsanız bir sürü iş gücü tasarruf edecektir.

This hospital has a lot of new equipment. - Bu hastanenin birçok yeni donanımı var.

hardware

Sami ran the local hardware store. - Sami yerel donanım mağazasını işletiyordu.

He deals in hardware. - O donanımla ilgilenir.

harness
accoutrements
implement
accoutrement
equipage
tackle
hardware; rigging
rig
gear
rigging
comp. hardware
appointments
furnishing
(Denizcilik) rigging
units
kit
(İnşaat) fittings
device
installation
fitment
hardwares
donanım dili
assembly language
donanım hatası
hardware error, hard error
donanım konfigürasyonu
hardware configuration
donanım kopyası
hardware duplicate
donanım onarımı
hardware recovery
donanım uyabilirliği
hardware compatibility
donanım uyarlığı
hardware compatibility
donanım uyumluluğu
hardware compatibility
hareketli donanım
(Askeri) running rigging
standart donanım
(Otomotiv) standard equipment
teknik donanım
technical equipment
yuva donanım
(Bilgisayar) slot
ethernet donanım adresi
(Bilgisayar) ethernet hardware address
hedef bölgesi; çalışan donanım; harekat sahası; Harekat Aeroloji Meteoroloji Ve
(Askeri) objective area; operating assembly; operational area; Operations Aerology shipboard METOC division
kentsel donanım
(İnşaat) community facilities
ortak donanım
common hardware
profesyonel donanım
(Reklam) business practicum
sesli donanım
sound equipment
tıpkı donanım
duplicate hardware
tıpkı donanım
(Bilgisayar,Teknik) hardware duplicate
yardımcı donanım
auxiliary equipment
yedek donanım
(Elektrik, Elektronik) emergency equipment
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
Bir bilgisayar sistemini oluşturan gereçlerin tümü
Tesisat, döşem
Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler
hardware
techizat
donanım kilidi
Bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit
donanım
Избранное