dogmacılık

listen to the pronunciation of dogmacılık
Турецкий язык - Английский Язык
dogmatism
(Sosyoloji, Toplumbilim) domatism
Турецкий язык - Турецкий язык
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
dogmatizm
inakçılık
dogmacılık
Избранное