doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. akıl kaidesi

listen to the pronunciation of doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. akıl kaidesi
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) MANTIK
doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. akıl kaidesi

    Расстановка переносов

    doğ·ru mu·ha·ke·me ve doğ·ru dü·şün·ce·yi öğ·re·ten i·lim. a·kıl ka·i·de·si

    Слово дня

    pariah
Избранное