divan

listen to the pronunciation of divan
Английский Язык - Турецкий язык
Турецкий язык - Турецкий язык
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser
Meclis
(Osmanlı Dönemi) eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin. toplandığı kitap. Şiir yada manzume kitabı
Divan kaleminden çıkan ferman
Karadeniz Bölgesi'nin dağlık kesimlerinde görülen dağınık kırsal yerleşme tipi
Meclis: "Çok geçmeden ortadaki masanın etrafında akşamki divan tekrar kurulmuş bulunuyordu."- R. N. Güntekin
Padişah ile devlet büyüklerinin bir araya gelerek devlet işlerini görüşmek üzere yaptıkları toplantı
Sedir
Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap
Sedir: "Köşedeki divana oturmuş, ayaklarını karşısındaki koltuğa dayamıştı."- Ö. Seyfettin
DİVAN
(Osmanlı Dönemi) Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer
DİVAN
(Hukuk) İslam hükümetinin askeri, yönetsel ve parasal işlerine ilişkin bilgi ve yazıları içeren defterler ve kütükler
DİVAN
(Osmanlı Dönemi) Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap
divan-ı hümayun
Osmanlı İmparatorluğunda halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip halledildiği, devlet meselelerinin görüldüğü padişah huzuru. Bu mecliste; sadrazam, şeyh-ül İslâm, kazaskerler, defterdarlar ve şair büyük devlet ricali bulunurdu
DİVAN DURMAK
(Osmanlı Dönemi) Huzurda hazır olarak beklemek
divan edebiyatı
XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş bakımından Arap, Fars etkisi altında gelişmiş edebiyat
divan kalemi
Sadrazam buyruklarının ve fermanlarının yazıldığı yer
divan sazı
Meydan sazı
Английский Язык - Английский Язык
A couch- or sofa-like piece of furniture made of a mattress lying against the wall and either on the floor or an elevated structure
A Muslim council of state, such as that of viziers of the Ottoman Empire that discussed and recommended new laws and law changes to a higher authority (the sultan)
A collection of poems, especially one written by one author in Arabic or Persian
A box-spring (or Divan in the UK) is a type of bed base typically consisting of a sturdy wooden frame covered in cloth and containing springs
{n} the Ottoman grand council, a hall, a cout
Also used by the poets for a grand deliberative council or assembly
{i} couch, large couch with no back or ends
a long backless sofa (usually with pillows against a wall)
a collection of Persian or Arabic poems (usually by one author)
A cushioned seat, or a large, low sofa or couch; especially, one fixed to its place, and not movable
A coffee and smoking saloon
a collection of poems written by one author; as, the divan of Hafiz
A saloon or hall where a council is held, in Oriental countries, the state reception room in places, and in the houses of the richer citizens
Council of senior military officers during the Ottoman period
In Turkey and other Oriental countries: A council of state; a royal court
A divan is a long soft seat that has no back or arms
A divan or divan bed is a bed that has a thick base under the mattress
Persian term initially designating the official registers,later the administrative offices of the state, and finally the sovereign's council of state There was a distinction between the Divan i-Am, or chamber for public audience with the prince which was part of the throne room, and the Divan i-Khas, or private audience room, used during courtly ceremonies
a Muslim council chamber or law court
a Muslim council of state
Upholstered couch without arms or back Originated from the Turkish habit of piling rugs for reclining
a long backless sofa (usually with pillows against a wall) a Muslim council chamber or law court a collection of Persian or Arabic poems (usually by one author) a Muslim council of state
A chief officer of state
Cushions on the floor or on benches are ranged round the room
A council (typically of veziers of the Ottoman Empire) that discussed and recommended new laws and/or law changes to a higher authority (the sultan). The name reflects the fact that the veziers used to sit on a long traditional Turkish sofa while discussing the legal matters. No such legal entity exists in Republic of Turkey, which is the successor state of the Ottoman Empire
Turkish, A sofa
A book; esp
divan

  Расстановка переносов

  di·van

  Турецкое произношение

  dîvän

  Произношение

  /dəˈvan/ /dɪˈvæn/

  Этимология

  [ di-'van, 'dI-"van, esp in s ] (noun.) 1586. French, from Turkish divan, The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2008. from Persian دیوان (dīvan).

  Слово дня

  annus mirabilis
Избранное