divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim

listen to the pronunciation of divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim
Турецкий язык - Турецкий язык
inşa
divan edebiyatında edebi sanatlarla yüklü, süslü düzyazılara verilen isim

    Расстановка переносов

    di·van e·de·bi·ya·tın·da e·de·bi sa·nat·lar·la yük·lü, süs·lü düz·ya·zı·la·ra ve·ri·len i·sim

    Произношение

    Слово дня

    oleaginous
Избранное