disposed to or engaged in defiance of established authority

listen to the pronunciation of disposed to or engaged in defiance of established authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение disposed to or engaged in defiance of established authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

resistant
dirençli

Çoğu onun tavsiyeye dirençli olduğuna ikna olmuş. - Many are convinced that he is resistant to advice.

Bazı kişiler, HIV enfeksiyonuna karşı dirençli gibi görünüyorlar. - Some persons appear to be resistant to HIV infection.

resistant
dayanır
insubordinate
kafa tutan
insubordinate
itaatsiz
resistant
dayanıklı

Bu bakteri penisiline karşı dayanıklıdır. - This bacterium is resistant to penicillin.

Ben soğuğa karşı dayanıklıyım. - I am resistant to cold.

resistant
direnen
insubordinate
{s} isyankâr
insubordinate
baş kaldıran
insubordinate
{s} asi

Niçin patronuna karşı çok asisin? - Why are you so insubordinate to your boss?

insubordinate
insubordinationbaş kaldırma
insubordinate
{s} başkaldıran
resistant
(Biyoloji) rezistan
resistant
{s} karşı koyan

İnsanlar bazen değişmeye karşı koyandır. - People are sometimes resistant to change.

Английский Язык - Английский Язык
resistant
resistive
insubordinate
disposed to or engaged in defiance of established authority

  Расстановка переносов

  dis·posed to or en·gaged in de·fi·ance of established au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  dîspōzd tı ır engeycd în dîfayıns ıv istäblîşt ıthôrıti

  Произношение

  /dəˈspōzd tə ər enˈgāʤd ən dəˈfīəns əv ēˈstabləsʜt əˈᴛʜôrətē/ /dɪˈspoʊzd tə ɜr ɛnˈɡeɪʤd ɪn dɪˈfaɪəns əv iːˈstæblɪʃt əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  soubrette
Избранное