disk

listen to the pronunciation of disk
Английский Язык - Турецкий язык
(Bilgisayar) diske

Bu bilgisayarın disket sürücüsü var. - This computer has a floppy disk drive.

Bu diskete format atmamalısın. - You mustn't format this floppy disk.

çark
bkz.disc
{i} disk
{i} spor, (Anatomi) , müz., (Bilgisayar) disk
{i} plâk (gramafon)
kurs
yuvarlak levha
teker
ağırşak
disc
disk

Öğrenci olduğu zamanlar diskoya sadece bir kez gitti. - When she was a student, she went to the disco once only.

Öğrenci olduğu zamanlar diskoya sadece bir kez gitti. - When he was a student, he went to the disco only once.

disk cache
(Bilgisayar) disk önbelleği
disk cleanup
(Bilgisayar) disk temizleme
disk clutch
(Otomotiv) debriyaj
disk cost
(Bilgisayar) diskte gereken
disk drive
(Bilgisayar) disk sürücü birim
disk drive
sürücü

Dizüstü bilgisayarımda optik disk sürücüsü yok. - My laptop doesn't have an optical disk drive.

Bu bilgisayarın disket sürücüsü var. - This computer has a floppy disk drive.

disk drives
(Bilgisayar) disk sürücüleri
disk in
(Bilgisayar) sürücü
disk storage
(Bilgisayar) diskte saklama
disk with
(Bilgisayar) disketler
disk anode
disk anot
disk area
disk alanı
disk armature
disk armatür
disk attenuator
diskli zayıflatıcı
disk brake
diskli eğleç
disk brake
diskli fren
disk capacitor
disk kondansatör
disk centrifuge
disk tipi santrifüj
disk clutch
diskli kavrama
disk crash
disk arızası
disk crusher
diskli kırıcı
disk cutting machine
diskli kesme makinesi
disk doctor
disk doktoru
disk drive
Disk Sürücü

Dizüstü bilgisayarımda optik disk sürücüsü yok. - My laptop doesn't have an optical disk drive.

disk error
disk hatası
disk file
disk dosyası
disk filter
diskli filtre
disk full
disk dolu
disk harrow
çiftçi tırmığı
disk jockey
diskcokey
disk loading
disk yüklemesi
disk mirroring
disk ikizleme
disk operating system
disk işletim sistemi
disk pack
disk paketi
disk scanner
disk tarayıcı
disk shape
dairesel şekil
disk space
disk alanı
disk storage
disk bellek
disk winding
disk biçimli sargı
disk jokey
disk jokey Kulübü
disk reader
disk okuyucu
disk-like
disk gibi
disk administrator
Disk Yöneticisi
disk brake
disk freni
disk compression
Disk Sıkıştırması
disk configuration
Disk Yapılandırması
disk conflict warning
(Bilgisayar) disk çakışması uyarısı
disk controller
Disk Denetleyicisi
disk crash
bilg. disk kazası
disk creation
Disk Yaratılması
disk crusher
ağırşak
disk cutter
diskli kesici
disk defragmenter
Disk Birleştiricisi
disk drive
Disk Sürücüsü

Dizüstü bilgisayarımda optik disk sürücüsü yok. - My laptop doesn't have an optical disk drive.

disk drive
bilg. disk sürücü
disk drive failure
Disk Sürücü Bozulması
disk drive info
(Bilgisayar) disk sürücü bilgisi
disk enclosure
Disk Kutusu
disk file librarian
disk dosya kutuphanesi
disk filter
ağırşaklı süzgeç
disk groups
(Bilgisayar) disk grupları
disk harrow
döner kırma makinesi
disk i/o
(Bilgisayar) disk g/ç
disk jockey
(isim) diskjokey
disk jockey
{i} diskjokey
disk length
(Denizbilim) disk boyu
disk list
(Bilgisayar) disk listesi
disk low
(Bilgisayar) disk alanı yetersiz
disk management
Disk Yönetimi
disk manager
Disk Yöneticisi
disk memory
(Bilgisayar) teker bellek
disk memory
disk bellek
disk memory unit
(Askeri) disk bellek ünitesi
disk mirroring
Disk Yansılama
disk name
Disk adı
disk name
(Bilgisayar) disket adı
disk operating system
(DOS) Disk İşletim Sistemi
disk partition
Disk Bölümü
disk pile
yuvarlak çarıklı kazık
disk pile
mahmuzlu kazık
disk quota
Disk Kotası
disk reattachment
Disk Yeniden Bağlama
disk recompresser
Disk Sıkıştırıcı
disk recorder
disk kayitci
disk region
(Bilgisayar) disk bölgesi
disk regions
(Bilgisayar) disk bölgeleri
disk required
(Bilgisayar) disket gerekli
disk sander
diskli zımpara aygıtı
disk screen
plakalı elek
disk server
disk hizmet programı
disk set
Disk Kümesi
disk space
Disk hacmi
disk striping
Disk Şeritleme
disk surface
Disk Yüzeyi
disk time
(Bilgisayar) disk zamanı
disk tools
(Bilgisayar) disk araçları
disk valve
diskli vana
disk wheel
disk şeklinde tekerlek
disk width
(Denizbilim) disk genişliği
disk, disc
(Tıp) Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus
diagnostic disk
(Bilgisayar) tanılayıcı disk
different disk
(Bilgisayar) farklı disket
distributor disk
distribütör diski
diagnostic disk
tanilayici disk
digital versatile disk
(DVD) Sayısal Çokyönlü Disk
digital video disk
(DVD) Sayısal Görüntü Diski
abrasive disk
(Mekanik,Teknik) zımpara taşı
blank disk
(Bilgisayar) boş disk
blank disk
(Bilgisayar) biçimlendirilmemiş disk
cervical disk
(Tıp) servikal disk
checking disk
(Bilgisayar) disk denetleniyor
compact disk
yoğunteker
confirm copy disk
(Bilgisayar) disket kopyalama onayı
confirm format disk
(Bilgisayar) disket biçimleme onayı
contaminated disk
(Bilgisayar) virüslü disk
contaminated disk
(Bilgisayar) vırüslü disk
create disk
(Bilgisayar) disketi yarat
disc
yuvarlak şey
disc
yuvarlak yüzey
disc
(Mekanik) yuvarlak plaka
disc
(Mekanik) kurs
disc
(Otomotiv) göbek
file/disk
(Bilgisayar) dosya/disk
flexible disk
(Bilgisayar,Teknik) flopi disk
floppy disk
(Bilgisayar) yumuşak disk
floppy disk
(Bilgisayar,Teknik) flopi disk
format disk
(Bilgisayar) disk biçimlendir
identity disk
(Askeri) künye
infected disk
(Bilgisayar) virüslü disk
remote disk
(Bilgisayar) uzak disk
remove disk
(Bilgisayar) diski çıkar
remove disk
(Bilgisayar) disketi çıkart
remove disk
(Bilgisayar) disketi çıkar
rescue disk
(Bilgisayar) kurtarma diski
tension disk
(Tekstil) tansiyon diski
wrong disk
(Bilgisayar) yanlış disket
backup disk
yedekleme diski
basic disk operating system
temel disk işletim sistemi
brake disk
fren diski
bursting distrupture disk
kırılma diski
card to disk converter
kart disk dönüştürücü
compact disk
kompakt disk
disc
plak
double density disk
çift yoğunluklu disk
double sided disk
çift yüzlü disk
dry disk clutch
kuru diskli kavrama
flexible disk
disket
floppy disk
disket

Bu bilgisayarın disket sürücüsü var. - This computer has a floppy disk drive.

Bu tek bir diskete sığar. - It fits on a single floppy disk.

hard disk
sert disk
hard disk
hard disk
hard disk
sabit disk
head/disk assembly
kafa / disk takımı
inner synchromesh disk
iç senkromeç disk
key to disk
klavyeden diske
key to disk unit
klavyeden diske aktarma birimi
locking disk
disk kilitleme
magnetic disk
manyetik disk
magnetic disk
mıknatıslı disk
magnetic disk drive
manyetik disk sürücü
magnetic disk file
manyetik disk dosyası
optic disk
optik disk
personal computer disk operating system
kişisel bilgisayar disk işletim sistemi
rigid disk
sabit disk
rotating disk
döner disk
scanning disk
tarama diski
single sided disk
tek yüzlü disk
source disk
kaynak disk
start up disk
açış disketi
system disk
sistem diski
system disk
jüye diski
target disk
hedef disk
winchester disk
wınchester diski
compact disk recordable
kompakt disk kaydedilebilir
exchangeable disk
değişir disk
flexible disk
esnek disk
input disk
giriş disk
laser video disk
lazer video disk
magnetic disk storage
Manyetik disk depolama
multiple disk brake
çok diskli fren
optical disk
optik disk
optical disk platter
optik disk tablası
polishing disk
parlatma çarkı, parlatma tekerleği
removable disk
(Bilgisayar) Taşınabilir bilgisayar diski, değiştirilebilir bilgisayar diski
rotary disk filter
döner disk filtresi
single disk clutch
tek diskli kavrama
tandem disk harrow
tandem diskli tırmık
tape disk
teyp disk
disc
{i} (tarım makinelerinde) disk
disc
{i} plâk (gramofon)
disc
daire

Dünyanın düz bir daire olduğu düşünülüyordu. - It was thought the Earth is a flat disc.

Sami, Leyla'nın cesedini Leyla'nın dairesinde buldu. - Sami discovered Layla's body in her apartment.

disc
{i} bak. disk
disc
(Tekstil) tas (çift tacın)
Турецкий язык - Турецкий язык
İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
Omurları birbirine birleştiren ana madde
Gramofon plağı
Omur
Gramofon
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
DİSK
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
disk atma
Atletizmde disk fırlatma yarışması
disk zımpara
Mermer ve metal maddeleri kesmeye veya temizleyip parlatmaya yarayan alet
Английский Язык - Английский Язык
Something resembling a disk

Venus' disk cut off light from the Sun.

A disc - either a CD-ROM, an audio CD, a DVD or similar removable storage medium

She burned some disks yesterday to back up her computer.

A thin, flat, circular plate or similar object

A coin is a disk of metal.

A floppy disk - removable magnetic medium or a hard disk - fixed, persistent digital storage

He still uses floppy disks from 1979.

A vinyl phonograph/gramophone record

Turn the disk over, after it has finished.

{n} a quoit, the face of the sun, moon
something with a round shape like a flat circular plate
Magnetic storage media (floppy disk or hard disk)
Magnetic medium for data storage; see floppy disk and hard disk (Compare with disc )
(computer science) a memory device consisting of a flat disk covered with a magnetic coating on which information is stored
a flat circular plate
A round, flat plastic or metal object, coated with a magnetic material, on which digital information can be recorded Compare with: disc See also: floppy disk, hard drive, disk (Webopedia)
(n ) A round platter, or set of platters, of a magnetized medium organized into concentric tracks and sectors for storing data such as files See also disc
A circular structure either in plants or animals; as, a blood disk; germinal disk, etc
Rotating magnetic media which supports direct or random access; cf floppy disk, hard disk
The anterior surface or oral area of cœlenterate animals, as of sea anemones
1) A round flat object (usually housed in a protective sleeve) coated with material that can be magnetized in a similar manner to tape 2) Any round flat object capable of storing audio signals (digital or analog) or digital data, including phonograph records and compact discs
A storage medium consisting of a spinning disk coated with magnetic material for recording digital information
A vinyl phonograph / gramophone record
a flat circular plate something with a round shape like a flat circular plate
In a computer, the disk is the part where information is stored. The program takes up 2.5 megabytes of disk space. see also disk drive, floppy disk, hard disk
A magnetic storage medium A disk is round and flat and functions a bit like a cassette tape does - by permanently storing files and information that you can use or play back later
The visible surface of the Sun (or any heavenly body) projected against the sky
A circular metal platter or mylar diskette with magnetic material on both sides that stores programs and data Disks are rotated continuously so that read/write heads mounted on movable or fixed arms can read or write programs or data to and from the disk See also floppy disk, hard disk
This spelling refers to any disk-based storage media, such as your computer's hard drive, a floppy-disk, and other storage media like Syquest or Zip cartridges
{i} flat circular object; circular object of covered in magnetic material and used for storing computer data (Computers); central part of a flower head; (Anatomy) flat round cartilage structure in the skeleton of a person or animal separating vertebraes in the spine; (Biology) circular structure in plants or animals (as blood disk); discus, round metal disc which is thrown in athletic competitions; (Agriculture) circular steel blade having a sharp edge used on a plow or disk harrow
The central part of a radiate compound flower, as in sunflower
sound recording consisting of a disc with continuous grooves; formerly used to reproduce music by rotating while a phonograph needle tracked in the grooves
A part of the receptacle enlarged or expanded under, or around, or even on top of, the pistil
draw a harrow over (land)
An electromagnetic storage medium for digital data
now a 3-1/2" flexible magnetic platter onto which data can be stored, contained within a rigid plastic case, earlier floppy disks were 5-1/4" or 8" and contained within a cardboard cover
A disk is a physical object used for storing data It will not forget its data when it loses power It is always used in conjunction with a disk drive Some disks can be removed from their drives, some cannot Generally it is possible to write new information to a disk in addition to reading data from it, but this is not always the case
When referring to the sun, it is the visible hemisphere
In computing, a thin disk coated with magnet material, on which information can be recorded Sometimes spelled disc
A discus; a quoit
The rotating platter on which data is stored in a hard drive It consists of a thin, ridged substrate of metal or glass on which is deposited a thin layer of magnetic material
A storage system for computers There are two types of disks (not discs ) in common use on computers: Floppy and Hard Floppy disks are the limited storage devices used to initally boot up your computer, and used by many as a convient way to loose data and spread viruses The name "Floppy" comes from the flexible mylar used as a backing for the magnetic material, whereas hard disks use ridgid aluminum platters Many people mistakenly consider the 3 5" floppies "Hard disks" because of their "hard" shell surrounding the media, compared to the old 5 25" and 8" floppies, which were very clearly floppy This is incorrect, but understandable if you have never shreaded a 3 5" disk to see the guts
The lower side of the body of some invertebrates, especially when used for locomotion, when it is often called a creeping disk
In owls, the space around the eyes
(1) A magnetic recording medium (2) A magnetically coated platter that stores programs and data files [The two main types of disks are hard disks and floppy disks ]
The surface of the Sun or other celestial body projected against the sky
A two-dimensional surface defined by an origin (that is, the center of the disk) and two vectors that define the major and minor radii of the disk Defined by the TQ3DiskData data type
A disk is a circular-shaped material with a magnetic coating that can be used for storing data Most microcomputers have two types of disks: floppy disks and hard disks (hard drives) Floppy disks can be removed from the computer, while most hard drives are not removable
The circular figure of a celestial body, as seen projected of the heavens
A disk, or floppy disk, is small, square, and about the size of a baseball card It's usually made from plastic and metal, and you can keep information on it If you are listening to a song on the radio and want to save it for later, you might use a cassette to tape the song A disk works in a similar way, but with your computer
The whole surface of a leaf
A flat, circular plate; as, a disk of metal or paper
Magnetic medium on which a computer stores information Disks include hard disk, floppy disk, removable disks, etc
A medium for storing information Information stored on a disk remains there even when you turn your computer off, unlike information stored in memory (RAM) A floppy disk can be inserted and removed from a floppy disk drive, whereas a hard disk is permanently mounted inside its drive
disk drive
a computer drive that reads a computer storage medium the shape of a disc
disk drives
plural form of disk drive
disk image
A copy of all or part of a disk drive retained for backup or replication purposes
disk images
plural form of disk image
disk jockey
A person who selects and plays recorded music at an entertainment event or nightclub. Abbreviated DJ or deejay
disk brake
The disc brake or disk brake is a device for slowing or stopping the rotation of a wheel while it is in motion
disk access
memory access to the computer disk on which information is stored
disk brake
hydraulic brake in which friction is applied to both sides of spinning disk by the brake pads
disk brake
Variant of disc brake
disk cache
memory which stores information from the disk and allows fast activation of the disk
disk cache
a cache that stores copies of frequently used disk sectors in random access memory (RAM) so they can be read without accessing the slower disk
disk capacity
storage space of a disk or diskette, storage ability of a disk or diskette
disk clutch
A friction clutch in which the gripping surfaces are disks or more or less resemble disks
disk clutch
a friction clutch in which the frictional surfaces are disks
disk controller
(computer science) a circuit or chip that translates commands into a form that can control a hard disk drive
disk defragmenter
Windows utility that optimizes disk performance by eliminating unnecessary fragments and by rearranging files
disk defragmenter
A Windows 95 tool that organizes blocks of information on your hard drive to shorten the time it takes to read certain files
disk defragmenter
Arranges the blocks of information for a file into adjacent blocks on your hard drive, which may significantly improve the file access times
disk defragmenter
Defragmentation is the rewriting of all the parts of a file on contiguous sectors When files on a hard disk drive are being updated, the information tends to be written all over the disk, causing delays in file retrieval Defragmentation reverses this process, and is often achieved with special defragmentation programs that provide up to 75 percent improvement in the speed of disk access and retrieval
disk drive
disk drive disk drives in BRIT, also use disc drive The disk drive on a computer is the part that contains the disk or into which a disk can be inserted. The disk drive allows you to read information from the disk and store information on the disk. A device that reads data stored on a magnetic or optical disk and writes data onto the disk for storage. a piece of equipment in a computer system that is used to get information from a disk or to store information on it
disk drive
computer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it
disk drive
computer hardware that reads and writes to and from a disk or diskette
disk drive controller
hardware whose function is to manage the physical operation of disks
disk error
error resulting from malfunction of a magnetic disk
disk file
(computer science) a computer file stored on a magnetic disk and identified by a unique label
disk flower
Any of the tiny tubular flowers in the central portion of the flower head of certain composite plants, such as the daisy
disk harrow
A harrow equipped with a series of sharp metal disks set on edge or at an angle on one or more axles
disk harrow
a harrow with a series of disks set on edge at an angle
disk jockey
a person who announces and plays popular recorded music
disk jockey
{i} host of a popular music radio station who plays musical selections and provides commentary
disk jockey
see disc jockey. Variant of disc jockey
disk operating system
DOS
disk operating system
{i} type of computer operating system, DOS
disk overhead
(computer science) the disk space required for non-data information (used for location and timing)
disk pack
A computer storage device consisting of several magnetic disks that can be used and stored as a unit
disk pack
(computer science) a portable pack of magnetic disks used in a disk storage device
disk sander
n. An electric sander fitted with a rotating abrasive disk
disk space
Disk space is the amount of space you are allowed on the server We offer amounts—from 5 to 500 mb!
disk space
the amount of storage space you can use for storing HTML and graphics files, email messages, programs, scripts and other files that make up your website
disk space
The disk space that your web site uses consists of the sum of the file sizes that make up your web site Everything related to your website is stored on disk: your regular html files, images, multimedia files, ftp files, POP mail messages and so on
disk space
Disk space is the amount of space you are allowed on the server We give you a very generous amount of space and designate 5,000 files for each 100 megs of space allotted to your account
disk space
Amount of space available on your hosts server for your pages, files, and images
disk space
Disk space is the amount of space you are allowed on the server
disk space
Disk space is the amount of space that you will be allowed for your account, and is measured in MB (megabytes) or GB (gigabytes) Note: On virtual (shared hosting) servers this space amount includes your website AND your email storage space for all of your users
disk space
This is how you describe the capacity to store information locally or remotely If you only have 10 megabytes of "Free" disk storage space, and have a program you wish to install that requires 20 megabytes of free disk space, you must free up at least another 10 megabytes of disk space in order to be able to store or install the program to a storage device Disk space is measured in everything from bits to terabytes
disk space
If you're deciding how much space you might need for your web site consider that 1mb is enough space for dozens of text heavy web pages and scores of average sized graphics With the Universal, or Corporate servers figure about 10-15mb for server overhead (logs, mail accounts, etc ) which won't be available for web page space
disk space
The amount of 'room' on a web server which is required to host a web site Disk space is measured in megabytes (Mb) It is one of the variables which ISPs use in charging for their services HTML files require virtually no disk space, larger images or animations considerably more Your web site will tend to take up more and more disk space, requiring you to pay increasing fees to your ISP
disk space
This is the amount of space used to store your website files on a server
disk space
The amount of disk area available for data storage and/or manipulation
disk space
One of the factors in how much you'll pay for Web hosting is how much space you will need to store your Web pages Your Web pages take up space on the Web server in the same way word processing documents take up space on your computer's hard drive Disk space is usually reported in megabytes (MB)
disk space
is the actual amount of hard drive storage space a host is selling you Most web sites use only a few Megabytes of space If you figure that the most space a page should use is 100 KB, multiply the number of pages you want time 100 and you have the amount of disk space needed
disk space
used to store everything related to your web site such as your regular HTML files, images, multimedia files, anonymous FTP files, POP mail messages, cgi-scripts and any other files that make up your web site
disk space
Disk space is the amount of space you are allowed on the server We provide a very generous amount of space and designate 5,000 files for each 100 megs of space allotted to your account
disk space
Everything related to your website is stored on disk: your regular html files, images, multimedia files, anonymous ftp files, POP mail messages, cgi-scripts and so on
disk space
All customers are allocated a block of disk space in which to store all of their web sites files - pages, images, audio and video clips, etc The size of the space varies according to which hosting plan you choose
disk space
Everything related to your website is stored on disk on our server hard drives: your regular html files, images, multimedia files, anonymous ftp files, POP mail messages, cgi-scripts and so on
disk space
(computer science) the space available on a magnetic disk
disk space
This refers to the amount of disk space available for use by your web site It is measured in Megabytes (MB) -- about one million bytes There is an extra fee should your site exceed this limit
disk space
Disk space refers to the amount of server disk storage your account is allocated This space is used to store your html files, graphics, audio clips, POP mail messages, and all other files that make up your Web site Each of our virtual servers includes a specified allotment of disk storage space, but additional space can be purchased for any account in 100 MB increments for a cost of $12/MB per month Domain Name Each of our accounts come with either a domain name (www yourname com), or a subdomain (yourname veoweb net)
disk space
A measure of the quantity of a Web server's hard disk space allocated to each Web hosting customer Disk space is normally measured in megabytes (MB) Disk space is one of the variables by which most Web hosting companies charge their customers The total disk space your Web site will require is simply the sum of the size of each Web site file HTML files take up almost no disk space compared to larger picture, graphic, and audio/visual files
disk wheel
A spokeless wheel in which a disk joins the hub to the rim
disk wheel
wheel that has a solid surface, wheel without spokes
disk-jockey
comment on music to be played; "He has a job diskjockeying on the weekend
disk-on-key
{i} (Computers) disc on key, USB drive, flash drive, Plug and Play compact mobile device that uses flash memory and is light enough to carry on a key chain
Nipkow disk
A mechanical, geometrically-operating image scanning device, a fundamental component of early mechanical television
Poincaré disk
The hyperbolic plane, viewed as a disk so that Euclidean circles and lines Euclidean-perpendicular to the disk's surface are hyperbolic lines
RAM disk
A virtual disk, implemented in software, that stores its contents in RAM
Zip disk
A disk of the kind that can be read and written by a Zip drive
accretion disk
A structure formed by matter falling into a gravitational source such as a galaxy, black hole, or protostar
boot disk
A computer disk holding a bootstrap loader and an operating system
compact disk
A form of digital media on a plastic disc read by a laser in a CD drive. It comes in several varieties including CD-ROM, CD-R, and CD-RW
disc
Something resembling a disc

Venus' disc cut off light from the Sun.

disc
A vinyl phonograph / gramophone record

Turn the disc over, after it has finished.

fixed disk
A hard disk
flippy disk
an 8-inch or 5.25-inch floppy diskette, whereby to use both sides of the disk, it is flipped over (diskette is removed from drive and turned over then reinserted)
floppy disk
A removable disk used for storing digital data, measuring between 2 and 8 inches diagonally and storing between 80 KB and 240 MB
floppy disk drive
A floppy drive; a disk drive for floppy disks
floppy disk drives
plural form of floppy disk drive
floptical disk
A form of floppy disk whose head tracking was optically controlled (superseded by compact disc technology)
germinal disk
a small circular white spot on the surface of the yolk of an egg
hard disk
The unit itself, and all the disks within it
hard disk
One of a series of parallel magnetic recording disks in a drive unit, used for the recording and retrieval of digital information; used especially in personal computers
hard disk drive
pedantic form of hard drive or hard disk ; a fixed disc drive containing rigid discs
hard disk drives
plural form of hard disk drive
optic disk
Alternative spelling of optic disc
proplanetary disk
A rotating disk of dense gas surrounding a young newly formed star, and from which planets may be formed
slipped disk
A condition where a vertebral disk protrudes into the spinal canal, exerting pressure on spinal nerves and causing backache or sciatica
stellar disk
the flat part of a spiral galaxy around the central bulge
A disk
discus
disc
(n ) An optical disc, as opposed to a magnetic disk, in keeping with the common spelling used in the CD (compact disc) market; for example, a CD-ROM is an optical disc See also disk
disc
A generic name for optical recording media (as opposed to "disk" which refers to magnetic recording media)
disc
Domestic international sales corporation (see Chapter 11)
disc
Made of metal, it is connected to the wheel and rotates with the wheel The disc provides a smooth surface for the brake pads to rub against When the brakes are applied, the brake pads are forced to rub against the disc; this friction causes the wheel to slow and eventually stop
disc
Front plate of a sprayer nozzle having a central orifice
disc
A disc is one of the thin, circular pieces of cartilage which separates the bones in your back. I had slipped a disc and was frozen in a spasm of pain. see also disk, compact disc, slipped disc. Variant of disk. discount. digital versatile disc digital video disc compact disc read only memory compact disc disc jockey
disc
See: Domestic International Sales Corporation
disc
a flat circular plate
disc
An abbreviation for discount
disc
Domestic international sales corporation
disc
It may be a floppy disk, or it may be a hard disk Either way, it is a magnetic storage medium on which data is digitally stored May also refer to a CD-ROM
disc
The tough, elastic structure that is between the bodies of spinal vertebrae The disc consists of an outer annulus fibrosus enclosing an inner nucleus pulposus
disc
This spelling of the word disk is often used when referring to optical discs such as compact discs
disc
= HEGIS Discipline Code used for national and CSU reporting
disc
sound recording consisting of a disc with continuous grooves; formerly used to reproduce music by rotating while a phonograph needle tracked in the grooves
disc
something with a round shape like a flat circular plate
disc
(computer science) a memory device consisting of a flat disk covered with a magnetic coating on which information is stored
disc
A flat round plate A circular structure either in plants or animals; as, a blood disc, a germinal disc, etc
disc
An intervertebral disc
disc
another term for optic nerve head, found at the back of the eye where nerve fibers exit the eye to form the optic nerve
disc
Flat, round material between the spinal vertebrae which provide a cushion-like support against shock
disc
A disc is a flat, circular shape or object. Most shredding machines are based on a revolving disc fitted with replaceable blades
disc
Digital International Switching Centre
disc
the cartilaginous pad between the bones of the spinal column
disc
A thin, flat, circular plate or similar object
disc
Nonmagnetic data storage medium using laser technology for writing and reading information By convention, optical discs (laser based) are denoted by the word "disc"; magnetic floppy and hard disks are denoted by the word "disk"
disc
{i} disk; phonograph record (Archaic); compact disc; flat circular object; circular object covered in magnetic material and used for storing computer data (Computers); central part of a flower head; (Anatomy) flat round cartilage structure in the skeleton of a person or animal separating vertebraes in the spine; (Biology) circular structure in plants or animals (as blood disk); discus, round metal disc which is thrown in athletic competitions; (Agriculture) circular steel blade having a sharp edge used on a plow or disk harrow
disc
This spelling always refers to a CD-ROM or compact-disc
disc
A circle together with its interior
disc
Apparently, CD-ROMs are 'Discs', hard drives and floppies are 'Disks' I think there should be some elaboration on this I think this is silly In my book, a disk is a round, flat thing, a 'Disc' is a round flat thing attempting to look sophisticated
disc
Domestic international sales corporation Discrepancy - Letter of credit - When documents presented do not conform to the letter of credit it is referred to as a discrepancy
disc
A metal disk covered with a magnetic recording material Each platter contains a number of circular recording tracks AKA "Platter"
disc
A circular blank fabricated from plate, sheet or foil from which a central concentric area has been removed
disc
The spelling disk is also used in American English, mainly for meaning 1
disc
Term used to describe optical storage media (laserdisc, compact disc)
disc
Same as Disk
disc
Optical storage media (CD, DVD, and video disc)
discs
plural of disc
disking
The vertical slicing of plowed soil by using a tractor attachment of sharply-edged disks The disks break up clods into smaller pieces and enable artifacts to be seen
disking
Breaking up plants (above and below ground portions), organic matter and soil in preparation to improve the ground for replanting and to reduce plant competition
disking
(harrowing) -A mechanical site preparation method of scarifying the soil by pulling an offset disk over a site to reduce competing vegetation and to prepare a site to be seeded or planted
disklike
having a flat circular shape
disklike
{s} discoid, shaped like a disc, round and flat; having a flat circular shape
disks
magnetic storage devices, floppy or hard, used for saving files
disks
There are various forms of disk (US spelling) used to store files for use with computers They are usually classified by physical size (eg 3 5 inches), storage capacity (eg 210 megabytes), and physical medium (eg magnetic, optical, magneto-optical)
disks
n Another name for Circles
disks
plural of disk
Турецкий язык - Английский Язык
disc

When he was a student, he went to the disco only once. - Öğrenci olduğu zamanlar diskoya sadece bir kez gitti.

When she was a student, she used to go to the disco often. - O öğrenciyken, sık sık diskoya giderdi.

wheel
pane
sheet
(Bilgisayar) hard disk

Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks. - Tom yanlışlıkla harici hard disklerden birindeki tüm dosyaları sildi.

The hard disk was completely destroyed. - Hard disk tamamen mahvoldu.

pulley
discus
hard disk , disk
(phonograph) record
roundel
sports discus
comp., mech. disk
discus; disc, disk
clutch plate
(Anatomi) disc
disk
dasd
DİSK
Confederation of Revolutionary Trade Unions
disk alanı
(Havacılık) disc area
disk atma
discus throw
disk belleği
(Bilgisayar) paged
disk boyutu
(Bilgisayar) disk size
disk bölümü
(Bilgisayar) volume
disk bölümü
(Bilgisayar) partition
disk cokey
disc jockey
disk denetle
(Bilgisayar) check disk
disk dolu
(Bilgisayar) disk is full
disk etiketle
(Bilgisayar) label disk
disk fren
(Otomotiv) disc brake
disk fren
disk brake
disk freni
(Otomotiv) disc brake
disk hernisi
(Tıp) disk hernia
disk ikizleme
mirroring
disk kayıtçı
disk recorder
disk kotaları
(Bilgisayar) disk quotas
disk kümesi
(Bilgisayar) disk pack
disk okuyucu
(Bilgisayar) cd-rom
disk spor
discus
disk sürücüsü
(Bilgisayar) disk driver
disk valf
disc valve
disk yansıtma
(Bilgisayar) disk mirror
disk yay
disc spring
disk çökmesi
(Bilgisayar,Teknik) disk crash
disk şeklinde
disk-shaped
disk adı
volume label
disk adı
(Bilgisayar) disk name
disk alanı
disk area
disk anot
disk anode
disk araçları
(Bilgisayar) disk tools
disk armatür
(Elektrik, Elektronik,Teknik) disk armature
disk atma
discus
disk atma
sports discus throw, discus
disk atma
throw discus
disk atıcı
discobolus
disk atıcısı
thrower discus
disk bayt/sn
(Bilgisayar) disk bytes/sec
disk bellek
disk storage
disk bellek
(Bilgisayar) disk memory
disk bellek ünitesi
(Askeri) disk memory unit
disk birimi
disk unit , disk volume
disk biçiminde
discoid
disk biçimli
(Hayvan Bilim, Zooloji) disc-shaped
disk boyu
(Denizbilim) disk length
disk bölgesi
(Bilgisayar) disk region
disk dişleri
(Havacılık) disc serration
disk doktoru
disk doctor
disk dosyası
disk file
disk endüvi
disk armature
disk freni
disk brake
disk g/ç
(Bilgisayar) disk i/o
disk grupları
(Bilgisayar) disk groups
disk guıd'si
(Bilgisayar) diskguid
disk göbeği
disc hub
disk hacmi
(Bilgisayar) disk space
disk ikizleme
disk mirroring , DASD mirroring
disk iteleme oyunu
shuffleboard
disk iteleme oyunu tahtası
shuffleboard
disk işletim sistemi
disk operating system (DOS)
disk kavrama
(Otomotiv) disk coupling
disk kayması
slipped disk
disk kayması
slipped disc
disk kazası
disk crash
disk kilitleme
locking disk
disk kiti
disc kit
disk komutu
(Bilgisayar) disk commands
disk kondansatör
disk capacitor
disk kotası
(Bilgisayar) disk quota
disk kütüğü
disk file
disk kızağı
(Bilgisayar) cd tray
disk listesi
(Bilgisayar) disk list
disk merkezi
disc center
disk okuma/sn
(Bilgisayar) disk reads/sec
disk paketi
disk pack
disk rondela
dished washer
disk sargı
disk winding
disk seç
(Bilgisayar) select disc
disk seç
(Bilgisayar) select disk
disk sürücü
disk drive

My laptop doesn't have an optical disk drive. - Dizüstü bilgisayarımda optik disk sürücüsü yok.

disk tak
(Bilgisayar) enter disc
disk tarayıcı
disk scanner
disk testere
circular saw
disk yazma/sn
(Bilgisayar) disk writes/sec
disk yönetimi
(Bilgisayar) disk management
disk yöntemi
method of disc
disk yüklemesi
disk loading
disk zamanı
(Bilgisayar) disk time
disk-benzeri
(Jeoloji) discoid
sabit disk
hard disk
esnek disk
(Askeri,Bilgisayar) floppy disk
fiziksel disk
(Bilgisayar) physical disk
flop disk
floppy
hard disk
(Bilgisayar) hard drive
optik disk
(Bilgisayar) compact disc
oral disk
(Denizbilim) oral disk
retro disk
retro disc
sabit disk
(Bilgisayar) hard drive
secchi-disk
(Denizbilim) secchi disc
seki disk
(Askeri) secchi disk
yerel disk
(Bilgisayar) local disk
yerinden kaymış disk
(Tıp) slipped disk
yetersiz disk alanı
(Bilgisayar) not enough disk space
yetersiz disk alanı
(Bilgisayar) insufficient disk space
yetersiz disk alanı
(Bilgisayar) low disk space
çift yüzlü disk
double layer disk
disk
Избранное